dinsdag 29 september 2015

Hoe begin je een dierentuin?Charme
Zoals uit mijn blogberichten mag blijken heb ik geen probleem met actie- en avonturenreeksen. Deze tijd vraagt daarbij om flitsend, snel, compact en voortdurend van accent verschuivend materiaal. Maar soms heb ik behoefte aan een rustiger tempo. Kan ik ervan genieten als het met name om sfeer en karakters gaat, waarbij eenvoud de boventoon voert en het verhaal alle tijd krijgt om zich te ontwikkelen. En waarbij niet alles meteen zwaar dramatisch hoeft te zijn.Vaak grijp ik dan terug op oudere series. Maar ook vandaag de dag zijn er nog zeker series met een dergelijke charme. Our Zoo is er een sprekend voorbeeld van.

Waar gebeurd
George Mottershead is een soldaat die na de eerste wereldoorlog met een trauma kampt. Vrijheid is voor hem het hoogste goed. Van mensen en van dieren. Daarom biedt hij onderdak aan afgedankte dieren, wat in zijn bescheiden woning al gauw uit de hand loopt. In de jaren van de depressie slaagt hij er echter in om voor relatief weinig geld een landhuis met veel grond op de kop te tikken. Daar wil hij een dierentuin zonder kooien en afrastering bouwen. Zijn nieuwe dorpsgenoten zien het met lede ogen aan. En zijn eigen familie is ook niet meteen overtuigd.
Het verhaal is gebaseerd op de daadwerkelijke totstandkoming van Chester Zoo in Upton by Chester in Cheshire. Dat is inmiddels een van de grootste dierentuinen van het Verenigd Koninkrijk. En herbergt meer dan honderdvijftig diersoorten die bekend staan als bedreigd. Laat de serie je verleiden om er eens te kijken. En je te verbazen waartoe zo'n bescheiden opzet vanuit één familie met beperkte middelen, maar veel inzet en een sterke visie toe kan leiden.

Sfeer
De dertiger jaren zijn prachtig in alle finesses neergezet. In tinten van bruin grijs en goudgeel. Gewoonten en gebruiken krijgen ruim de aandacht. Het gaat eenvoudigweg om het dagelijks leven in zijn zorgelijkheid, maar ook in zijn humor en zonnige invalshoeken. Prachtig gespeeld en ontroerend zonder dat daar overdreven op wordt gestuurd. Net als de dorpelingen zul je niet aan een blije glimlach ontkomen als net ingekocht penguins vanuit een gestrande vrachtwagen door het dorp naar de dierentuin moeten worden gewandeld. Genietend van al die kleine vreugden.

Mooi afgerond
Our Zoo bestaat uit zes afleveringen en daarmee één seizoen. Daar werd door velen teleurgesteld op gereageerd. We willen altijd meer, meer. Maar soms is een verhaal prachtig in één seizoen rond verteld. Het zou dan juist jammer zijn om het verder uit te melken. Our Zoo vertelt in één seizoen alles wat het in essentie te zeggen heeft. Op een bewonderenswaardige ingetogen manier. Gaat dit kleinood zien.Reserveer Our Zoo in onze catalogus

Geen opmerkingen:

Een reactie posten