vrijdag 27 april 2012

Thrillers

Dagbehandeling van Franck Thilliez.
Een ontzettend spannend, maar ook krankzinnig boek. Het verhaal begint in 1982 in Shatila, Libanon. Journalist Claude Dehaene is daar tijdens de oorlog. Hij duikt onder bij een gezin. Dan gebeurt er iets traumatisch. Claude ziet alles en kan uiteindelijk vluchten naar Frankrijk. Hij praat nergens over. Verhuisd van Parijs naar het platteland. Hij begint een nieuw leven met vrouw en kinderen. Jaren later in 2004... verdwijnt er een man - hij blijkt te zijn ontvoerd en heeft geen idee waarom.

In 2007 zit Alice Dehaene, dochter van Claude, bij haar psychiater. Zij heeft een complexe persoonlijkheid. Alice heeft last van zwarte gaten in haar leven. Op bepaalde momenten weet zij niet meer wat er is gebeurd en waar zij was. Door de behandeling van haar psychiater, Luc Graham, komt er van alles los. Alice gaat op onderzoek uit. Wat is er aan de hand? Ik kan verder niet veel meer vertellen omdat ik dan clues weggeef. Maar ik vind het een aanrader. Al is het ook wel wat gruwelijk.


Jo Nesbo
Een Noorse Schrijver van misdaadverhalen met in de hoofdrol de aan drank verslaafde rechercheur Harry Hole. Nemesis; De vleermuisman; De sneeuwman. Super spannend en zo goed bedacht. Ik vind het boek De Verlosser een van de beste van Jo Nesbo. Het plot is zo ingenieus! Ik heb er lang over nagedacht.

De boeken zijn afzonderlijk te lezen, maar het karaker van Harry Hole wordt steeds uitgediept. Daarom is het aan te raden de boeken in volgorde van uitgave te lezen. Veel leesplezier!


Evelyne

dinsdag 24 april 2012

Geen dag zonder Bach

Hohe Messe van Johann Sebastian Bach

Zo'n saai boek met zo'n betoverende inhoud..... Het is aan de buitenkant van een boek te zien hoe mooi de inhoud is. En ook als je het openslaat: veel zwarte nootjes. Hoe mooi is het om dan te ontdekken wat een prachtige muziek in zo'n boek staat. Afgelopen maanden gebruik ik heel intensief dit boek, een uitgave van de Hohe Messe van Bach. Officiele titel: Mis in b klein van Johann Sebastian Bach, BWV 232

In Alkmaar zing ik Toonkunstkoor Alkmaar. Ook 3 collega's zingen in dat koor. Binnenkort geeft het Toonkunstkoor een concert van dit prachtige werk. We moeten flink repeteren, het is moeilijk maar wordt steeds nog mooier. Heerlijk zo met deze muziek bezig te zijn, steeds meer te ontdekken, steeds meer te genieten, geen dag zonder Bach. Het is zulke indrukwekkende muziek, groots, ingetogen, alle emoties komen erin voor.

Toonkunstkoor Alkmaar zingt op vrijdag 1 juni de Hohe Messe in de Grote Kerk in Alkmaar. Kom luisteren!

Reserveer het muziekboek of een CD in de catalogus van Kennemerwaard. En er staan nog veel meer van die prachtige muziekboeken in de bibliotheek. Vooral in Alkmaar Centrum staat een grote verzameling bladmuziek.

Interessante link over de Hohe Messe: http://oregonbachfestival.com/digitalbach/cuepoints/

Caroline, een alt van Toonkunstkoor Alkmaar

maandag 23 april 2012

Ontwikkelen


De volgende trede
Het managementteam van de bibliotheek heeft een paar weken geleden gebrainstormd over de toekomst van de bibliotheek. In een aantal blogs laat ik in wat wij hebben bedacht.
In het uitwerken van de brainstorm flappen kom ik weer een trede hoger op de piramide. Vandaag wil ik met jullie delen wat het managementteam bedacht heeft als het gaat om ‘ontwikkelen’, of ‘ontplooien’. Bij het bedenken van de behoeftepiramide, en het invullen van de taken van de bibliotheek, denken we hier echt aan de oude waarden van de bibliotheek. De volksverheffing! Mensen, burgers de kans geven om zich te ontwikkelen. Door zelfstudie, door te komen luisteren naar een lezing, naar een tentoonstelling te komen, een interessant boek te lezen, een boeiende film te kijken over een onderwerp wat je aanspreekt.

Kenniscentrum
Als we dan naar de toekomst kijken denken wij dat de bibliotheek zich zou moeten ontwikkelen tot een kenniscentrum. Nu zijn we meer een informatiecentrum, alle informatie is gevat in onze collectie: in boeken, tijdschriften, kranten, databanken etc. In het nieuwe tijdperk zullen we meer een gidsfunctie moeten gaan vervullen, ten behoeve van de ‘education permanente’. De bibliotheek levert de faciliteiten om te kunnen leren en we zijn een platform om kennis over te dragen van mens tot mens. De ontvanger kan zich met die kennis verder ontwikkelen.

Gemaksdiensten
Op het gebied van ontwikkelen zullen we voor onze klanten onder andere gemaksdiensten moeten gaan aanbieden. Die kunnen dan inkomsten opleveren. Een gedeelte van wat we aanbieden zal gesubsidieerd zijn, een gedeelte niet.

Programmering
De programmering, cultureel en informatief zal moeten aansluiten bij de ontwikkelingswensen van onze klanten. Zo zien wij kansen voor onder andere trainingen rondom internet (mediawijsheid) en het gebruik van internet, en kennismakingscursussen voor apparatuur en software (medialab). Met 7dingen hebben we daar een mooie start meegemaakt, maar de techniek en de software schrijdt voort. Als het ons lukt om bij de early adapters te horen dan kunnen we een stevige gidsrol daar in spelen voor heel veel mensen in de maatschappij, en ook voor bedrijven. Verder zal de programmering ook lezingen en debatten omvatten. Aansluiten bij actuele en lokale thema’s.

B2B
We zien hier ook kansen voor business to business dienstverlening. Samen met of voor bedrijven zouden wij heel goed debatten kunnen gaan organiseren. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat we bjvoorbeeld samen met de AZ-businessclub lezingen rondom managementvraagstukken gaan organiseren. Wij regelen de sprekers, en zorgen voor achtergrondmateriaal. We kunnen cursussen organiseren hoe je informatie vindt, of lezingen over onderwerpen die spelen voor ondernemers. Nu doet o.a. een Kamer van Koophandel dat , maar waarom zou de bibliotheek dat niet op kunnen pakken? Wij zouden op die manier heel anders in de aandacht van bedrijven komen te staan, en het zou ons extra inkomsten kunnen opleveren. Op die manier kunnen we onze professionaliteit op een heel andere manier gaan uitbaten. We zijn daar in denken we vaak veel te bescheiden.

Excelleren
Als we dit allemaal willen gaan moeten we ook durven te benoemen waarop we willen gaan uitblinken.
-          Media-educatie voor gevorderden: 7dingen en het leren zoeken en beoordelen van informatie.
-          Lezen en verhalen inzetten, film en muziek inzetten als ondersteuning en uitdaging om maatschappelijk vraagstukken aan te vliegen, bespreekbaar te maken. De bibliotheek als kritische bevlogen partij in de stad, die zich toch neutraal opstelt.
-          Spin in het web van maatschappelijk organisaties: culturele , educatieve, gezondheidszorg partners rondom thema’s als welzijn, groen, duurzaam. Het moet zo worden dat als er iets gebeuren moet in stad of dorp het rendement hoger is als het samen met de bibliotheek gebeurt.

Verbinden
groei van mais
De bibliotheek doet dit alles natuurlijk met goed uitgezochte medewerkers die op de hoogte zijn van alles wat er lokaal en landelijk speelt. Hij/zij heeft een brede interesse en is breed geïnformeerd. Hij/zij kent de maatschappelijke ontwikkelingen en maakt net zo gemakkelijk via digitale middelen contact met de doelgroep, als in het dagelijks contact met de klanten in de bibliotheek of ‘in het veld’.  Het begrip toegevoegde waarde ligt bij een ieder voor in de mond als het om de bibliotheek gaat ;-)

Erna

vrijdag 20 april 2012

SpiegelbeeldDe afgelopen tijd zijn we in Kennemerwaard bezig geweest, met hulp van een externe partij, om te kijken wat het beeld van bedrijven is als zij aan de bibliotheek denken. Dan blijkt dat de spiegel die we voor gehouden krijgen door bedrijven, heel anders is dan het beeld dat we van ons zelf hebben.
Hieronder geef ik jullie een paar beelden zoals bedrijven die aan ons terug hebben gegeven:

Hoge knuffelbaarheidsfactor en een achterhaald beeld:
     De Openbare Bibliotheek is een instituut dat op veel goodwill kan rekenen. Een Openbare Bibliotheek roept nostalgische herinneringen op uit de jeugd. Echter de bibliotheek speelt bij de meeste respondenten nauwelijks meer een rol van betekenis, tenzij men de bibliotheek bezoekt met (eigen) kinderen/kleinkinderen of men op zoek is naar zeldzame exemplaren van boeken en/of CD’s.
     Het is de algemene opvatting dat de Openbare Bibliotheek nobele doelen nastreeft, zoals het bevorderen van de leesvaardigheid en leesplezier, mediawijsheid, toegang tot informatie, etc.
     Het beeld dat men heeft van het profiel van de leners, is de onderkant van de maatschappij en kinderen (veelal van hoger opgeleide ouders).
     Het woord bibliotheek roept wat stoffigs op, het is er niet dynamisch, weinig tot geen beleving, je moet er stil zijn!
     Bibliotheek Kennemerwaard speelt een belangrijke rol ter ondersteuning van leesbevordering bij kinderen.

Onvoldoende naar buiten gericht:
     Het begrip/woord mediawijsheid wordt gezien als een intern bibliotheek begrip en men kan zich er moeilijk iets bij voorstellen.
     Men is niet op de hoogte van de vele diensten en activiteiten die vanuit de Bibliotheek Kennemerwaard worden geïnitieerd. Men is hierover positief verrast en men ziet dat de aangeboden diensten maatschappelijke waarde hebben en men ziet graag dat deze diensten ook in de toekomst gecontinueerd worden.

Weinig toekomstperspectief:
     De huidige bibliotheek wordt voornamelijk gezien als uitleenhuis, belangrijk voor de taalontwikkeling bij (jonge) kinderen.
     De perceptie is dat bibliotheken in de toekomst minder m2 nodig hebben in verband met de aankomende digitaliseringslag.
     Het huidige imago van de bibliotheek is op dit moment minder aantrekkelijk voor bedrijven om zich mee te kunnen associëren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
o   Dat men de perceptie heeft dat de leden van de bibliotheek uit een sociaal lagere klasse zijn. 
o   Een boek lenen bij de Openbare Bibliotheek in de optiek van marketeers een inferieur product is.(In de marketing theorie bestempelt een product als inferieur indien het product minder wordt gekocht als het inkomen stijgt. Voorbeelden van inferieure producten zijn, hamburgers, caravans, busreizen, etc.)
o   Men het uitlenen van papieren boeken associeert met een product dat aan het einde van zijn levenscyclus is. Waardoor het voor bedrijven weinig aantrekkelijk is om zich ermee te associëren.

Werk aan de winkel
Behouden wat goed is, en overboord gooien wat dat niet is. En heel hard werken aan nieuwe producten, en ze vooral heel erg goed onder de aandacht brengen! Want er liggen zeker kansen. Als je bedrijven vertelt wat we allemaal doen zijn ze positief verrast. Men vindt de waarden waarvoor de bibliotheek staat erg belangrijk voor onze maatschappij. Het is dus zaak om nog meer naar buiten te gaan, met een goed verhaal om dit beeld om te buigen.
strip Margeet de Heer


Erna

donderdag 19 april 2012

(On)Wise lang blog

Wat was er aan de hand?
De afgelopen week stond in het teken van de overgang naar nieuw bibliotheeksoftware in onze vestigingen. Tijdens het Paasweekeinde werd de oude software afgesloten en begon de migratie van álle gegevens naar de nieuwe software Wise. Denk bij deze gegevens aan alle materialen die we hebben (boeken, cd's etc.) en de informatie die daar aan hangt (plaatsing: waar staat het in de kast; alle uitleningen). En alle gegevens van klanten (niet alleen "simpele" adresgegevens, maar ook wat de klant geleend heeft, de geplaatste reserveringen, openstaande boetes) etc.
Gelukkig hoefden we dit niet handmatig te doen, maar regelde de Provinciale Bibliotheek Organisatie (PSO) dit voor ons. Alle gegevens zijn namelijk opgeslagen op de servers van deze PSO. Om het nog groter te maken: niet alleen Bibliotheek Kennemerwaard ging over op Wise. Tijdens de Kerst zijn 100 bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland overgegaan, tijdens het Paasweekeinde nog eens 100. Een hoeveelheid gegevens, data, die er niet om liegt. Dit was dan ook de reden dat er tijdens het Paasweekeinde een heleboel niet kon via de catalogus op onze website.
Voorafgaand aan de overgang hebben de medewerkers van de bibliotheek kunnen oefenen in een testomgeving. Met vier collega's heb ik alles voorbereid, deze overgang had gevolgen voor de inname-apparatuur, de apparatuur voor uitlenen, de betaalautomaten voor boetes en internet, de printers. Een flinke, en soms erg technische, klus.

Spannende momenten
Om deze reden waren de vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard dan ook dicht op dinsdag 10 april. Want wat we wel zelf moesten doen was nakijken of de gegevens nog klopten. Dus bijvoorbeeld controleren of wat ik zaterdag 7 april op mijn pasje had geleend, dinsdag 10 april ook nog op mijn pasje stond. Dit was het eerste Spannende Moment: de gegevens klopten gelukkig nog. Om 12.00 uur kwam het verlossende woord van de PSO: we konden door met de migratie. In alle locaties werd dinsdagmiddag de apparatuur aangepast zodat woensdagochtend alles zou werken. Maar niet voordat we een fles alcoholvrije appelbubbels open hadden getrokken ;)
Het tweede Spannende Moment was woensdagochtend 11 april om 9.00 uur. De locatie Alkmaar Centrum had de primeur...we waren erg benieuwd: kan er ingeleverd en geleend worden door de klanten?
Het eerste boek werd ingeleverd, zucht van opluchting: dit ging goed.
Het tweede boek werd ingeleverd, lucht happen want paniek: het hele systeem ging plat. Er kon niet meer ingeleverd, uitgeleend, ge-internet worden. Gelukkig konden we terugvallen op een wel zeer oud systeem: pen en papier.
Om 10.30 uur kwam de nieuwe Wise software weer op gang en konden wij weer werken en klanten weer inleveren, lenen etc.
De hele woensdag bestond uit een aaneenschakeling van Spannende Momenten: in de loop van de dag gingen steeds meer bibliotheken open, met een verwachte topdrukte tussen 14.00 en 16.30 uur. Houdt Wise het vol als er 200 bibliotheken draaien op één van de drukste dagen van het jaar (de woensdagmiddag na Pasen)? Het ging goed. Tijdens deze woensdagmiddag is het Wise systeem niet in elkaar geklapt, Wise was wel langzaam (op handelingen werd wel vertraagd gereageerd door Wise), maar wat er 's ochtends was gebeurd kwam gelukkig niet meer voor.

En nu?
Wij (de collega's die het hele traject sinds september intern hebben begeleid) zijn bepaald niet ontevreden!
Ja, af en toe is Wise wat traag, een enkele keer moet Wise herstart worden, en slechts twee keer moest in Alkmaar Centrum de apparatuur herstart worden.
Nu komen er andere vragen van klanten en collega's die we zo snel mogelijk en (vooral!) naar behoren willen beantwoorden.
Zo krijgt bijvoorbeeld een aantal klanten geen bericht als er een reservering voor hen klaar staat: dat is bepaald niet handig en moet z.s.m. door de PSO aangepast worden.
Een aantal cd's van Muziekweb kon ik niet afhandelen (zodat klanten ze kunnen lenen)...ook hier wordt door de PSO naar gekeken.
Je begrijpt: een aantal zaken kunnen de medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard voor je oplossen. Een aantal technische zaken worden behandeld door de PSO, want daar hebben wij de mogelijkheid niet voor om die voor je op te lossen. Daar vragen we dan ook je geduld voor.

Tips voor de webcatalogus
Wij verwijzen in dit blog nogal eens naar de webcatalogus. Ook die is vernieuwd. Volgens enkele klanten ziet de catalogus er sinds het Paasweekeinde rommelig uit, maar daar weten we een hele simpele oplossing voor: druk op F5. Hierdoor wordt de webcatalogus vernieuwd. Helpt F5 niet dan kun je de cache van je browser leeg maken. Gebruik je bijv. Internet Explorer om te zoeken op internet, dan kun je via "extra", "internetopties" en "browsegeschiedenis" alle cookies, en "tijdelijke internetbestanden" verwijderen. Zo worden alle restjes van de oude catalogus verwijderd en ziet de nieuwe webcatalogus er weer goed uit.
Verlengen: als je kijkt bij 'Wat heb ik thuis' zie je daar staan wat je geleend hebt. Wil je van bijvoorbeeld 6 materialen er 3 verlengen, vink dan de materialen die je niet wilt verlengen uit. Alles staat namelijk automatisch aangevinkt.
Zoeken in de catalogus: kies eens "Woorden" in plaats van "Onderwerp" om te zoeken. Na mijn vakantie heb ik het plan opgevat om Cambodjaanse, Laotiaanse en Vietnamese gerechten te gaan maken (wat nooit gaat gebeuren, maar dat is voer voor een ander blog). Ik kies "Woorden" en typ twee woorden achter elkaar: 'keuken' 'Azië' en krijg een lijst van 15 kookboeken die aan mijn vraag voldoen. Bij "Onderwerp" kan ik niet op die manier zoeken, dan wordt het heel lastig. Dit vind ik absoluut een minpunt van het zoeken in deze catalogus, maar het alternatief zoeken op "Woorden" werkt erg goed!

Onze vraag is nu: hoe heb jij de overgang naar Wise beleefd? Heb je er iets van gemerkt? Ben je tegen iets raars aangelopen: werkt er iets niet, vind je de vernieuwde catalogus mooi en overzichtelijk of juist niet?
We zijn benieuwd!
Laat het ons weten door ons te mailen, te reageren op dit blog, of een berichtje op onze Facebook pagina achter te laten.

Sanneke

vrijdag 13 april 2012

Oude wijn in nieuwe zaken
Zwaar spul
Trailer bekeken? Zwaar spul hè? Even wat anders dan lekker achterover op de bank genieten van The Mentalist of Midsummer Murders. Bij Waking the Dead ga je meteen de diepte in. Je kijkt in de afgrond en de afgrond kijkt in jou. Dat moet je niet te lang achter elkaar doen. Voor deze bespreking heb ik wel een aantal afleveringen op een avond teruggekeken, waarna je hunkert naar zonlicht, een glimlach en enige hoop voor de mensheid. Waking the Dead moet je doseren. Waarom zou je dan überhaupt kijken? Omdat de serie zo waanzinnig goed is en dat tot en met het negende seizoen blijft.

Drie-in-één
Het Cold Case team van Waking the Dead werkt met moderne methoden en recente technologie aan oude onopgeloste moordzaken. Aangezien de benaderingen van de detectives, de psycholoog/profiler en de forensisch patholoog ieder ruim de aandacht krijgen en tot in detail zijn uitgewerkt, heb je in feite drie series in één. Daar wordt het puzzelen erg dynamisch van. Temeer daar de verschillende karakters echt worden uitgediept in hun kwetsbaarheden en uitstekend gespeeld. Maar je moet er wel goed je hoofd bij houden om alles te kunnen volgen. De verhalen zijn uiterst vakkundig uit vele lagen opgebouwd.

Afleveringen of films?
Eigenlijk kijk je gewoon naar een reeks speelfilms. Elke aflevering bestaat uit twee delen die tezamen al ruim van bioscooplengte zijn. Maar de hele aanpak inclusief het fantastische camerawerk doet je sowieso eerder aan het witte doek dan aan televisie denken. Ooit zette The X-Files deze trend in waarbij afleveringen werden opgezet als minifilms. Groots, flamboyant, professioneel en meeslepend in complexere verhaallijnen. Waking the Dead is pure kwaliteit op alle fronten. Als er ooit een speelfilm van komt, zal het niet meevallen om die indrukwekkender te maken dan de afzonderlijke afleveringen.


Reserveer de dvd's in onze catalogus

Raoul

woensdag 11 april 2012

Leidse Koorboeken

Vooraf
Stelt u zich eens voor: u bent in de Pieterskerk in Leiden op een doordeweekse dag in het jaar 1559, om een uur of vijf. Tussen de beelden, ettelijke geestelijken en een enkele loslopende hond, in het geroezemoes van de in- en uitlopende kerkbezoekers, klinkt plotseling vanuit het koor van de kerk een gregoriaanse aanhef gevolgd door bedwelmend meerstemmig gezang: gewoon één van de erediensten van deze kerk: een hemels geluk in dit aardse bestaan.Leven met de Leidse koorboeken
Het dagelijks leven in de 16 eeuw werd geregeerd door het eeuwenoude stramien van kloosteruren: de getijden. In heel Europa werden die getijden gebeden en gezongen in kloosters. Van de honderden zogeheten "koorboeken" die Holland in de 16e eeuw rijk moet zijn geweest, zijn de zes koorboeken van Leiden de enig overgebleven getuigen van het repertoire dat in Hollandse Getijdenkerken tot aan de Reformatie in 1572 werd gezongen. Nadat de boeken een paar eeuwen in een kist op het Leidse stadhuis hadden gelegen verhuisden zij in de 19e eeuw naar de Lakenhal.Megaproject
In 2008 besloot het Egidiuskwartet de boeken te ontsluiten.In een zes jaar durend project stellen zij elk jaar één boek centraal. Het is niet om mogelijk alles uit het betreffende koorboek te zingen en op te nemen: een zeven-getijden college was immers een "bedrijf" met een ijzeren planning: er moest gezongen worden, zeven keer per dag, zeven dagen per week. Van ieder boek wordt een cd opgenomen in combinatie met een concerttour door Nederland.

Lees alles over het project De Leidse koorboeken

reserveer de cd's met De Leidse koorboeken in de catalogus

Concerten
Dit jaar staat het derde Leidse koorboek centraal op de nieuwe dubbel-cd (in mei verkrijgbaar) en in de concertserie (6 concerten dit jaar). Het is een ontroerende, prachtige en verstilde muziek uit een tijd waarin het zingen bij en over de dood de eerste etappe was op weg naar het paradijs en het eeuwige licht. Een moment van troost.
De Leidse Koorboeken concerten zijn meer dan een concert: ik spreek uit ervaring. De zangers zingen in hun rode toga's in een cirkel in het midden van de kerk, prachtig uitgelicht, met heel veel kaarsen.

Opmerkelijkheden, raadsels en geheimen
Peter de Groot, initiator van het project en artistiek leider werkt vrijwel dagelijks met het materiaal uit de oude boeken. Op 26 april geeft hij in de serie van het Alkmaars Historisch Café een voor iedereen begrijpelijke uitleg welke moeilijkheden er zijn bij het weer tot leven wekken van de koorboeken. Ook laat hij opmerkelijkheden, raadsels en geheimen zien: bijvoorbeeld de mantra's van een Dordts meisje, een gecodeerde boodschap van Clemens non Papa, de muzikale handtekening van meester "X" en de maker van het Leidse Requiem.
Bezoekers van de lezing kunnen op de avond zelf kaartjes tegen gereduceerd tarief kopen voor het concert in de Grote kerk op 25 mei.
Voor meer informatie over de lezing zie de website van de bibliotheek:

Persoonlijk
Uiteraard van harte aanbevolen: de lezing en het concert op 25 mei in De Grote Kerk!
Ik ben getuige geweest van de uitvoering van koorboek I en II, en verzeke u dat III ook weer een juweeltje wordt. Ik kan niet nalaten te vermelden dat Peter de Groot de partner is van een dierbare nicht van mij....dus ik voel me extra betrokken bij dit fantastische project!

Maria

vrijdag 6 april 2012

Een 'lekkere' film: Julie and Julia

Op een woensdagavond zapte ik langs RTL4, waar de film Julie and Julia net was begonnen. Het zag er leuk uit, dus ik bleef kijken. En dat was een goed besluit.

Het verhaal
De film heeft twee verhaallijnen, die met elkaar verweven zijn. Julie is een jonge schrijfster en woont in Queens. Haar werk geeft haar geen voldoening. Om iets te gaan doen wat ze leuk vindt, gaat ze een blog schrijven over koken. In één jaar tijd gaat Julie alle recepten uit het kookboek van Julia Child maken en daarover bloggen. Julia Child (Meryl Streep) is in de jaren vijftig verhuisd naar Frankrijk, waar zij kookles gaat volgen, zelf kookles gaat geven om uiteindelijk een kookboek te schrijven met daarin franse recepten voor Amerikaanse huisvrouwen. Leuk om te zien is hoe de vrouwen de uitdagingen op dezelfde manier aangaan, en hoe de verhalen van de twee vrouwen overeen komen op bepaalde punten.
Julie's blog wordt erg succesvol en krijgt veel aandacht van de pers en uiteindelijk zelfs van Julia Child zelf.

De film
De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Julia Child en de blog van Julie Powell. Het is de eerste grote filmproductie die gebaseerd is op een weblog (The Julie/Julia project).
Leuk aan de film vind ik dat hij twee tijdsbeelden laat zien, vooral de fifties in Frankrijk geven een mooi beeld.
Ook zitten er leuke details in de film verwerkt, zoals het liedje Psychokiller dat is gemonteerd onder de scene dat Julie een kreeft gaat koken.
Ik vind de film een echte aanrader, vooral als je van sfeer en lekker eten houdt.

Heb je Julie and Julia gemist op tv?
Reserveer dan de dvd in de bibliotheek

Jolanda

maandag 2 april 2012

Vincent van Gogh leeft!!!!!!!!!!!!!!

Toen het boek de kraaien van van Gogh van Dick van den Heuvel uitkwam, was ik erg benieuwd. Ik weet dat deze schrijver, voornamelijk bekend van het schrijven van scripts voor tv-series als Missie Warmoesstraat (Cas Wulffs), Russen en Van Spijk, en Nova Zembla en de hel van '63, ook drie boeken heeft geschreven over apotheker C.J. van Ledden Hulsebosch. Deze boeken spelen zich af in de begin jaren van de vorige eeuw, toen de onderzoeksmethodes van de politie nog in de kinderschoenen stond. De apotheker van Ledden Hulsebosch heeft een flink aandeel gehad in de vooruitgang van het politie werk. Leuk om te lezen over wat nu zo gewoon is, ( vingerafdrukken, DNA onderzoek) in die tijd door de doorsnee politieman met wantrouwen werd bekeken.
Ook in het boek de kraaien van van Gogh komt een stukje geschiedenis naar voren door de brieven die de gepensioneerde bibliothecaris Gijsbert Versteeg onder ogen krijgt. Deze blijken namelijk geschreven te zijn door.... Vincent van Gogh. Deze blijkt 100 jaar geslapen te hebben en probeert nu zijn broer Theo te bereiken. In de tweede brief al bekent Vincent van Gogh zijn broer dat hij iemand heeft vermoord. Dat schijnt wel te kloppen. In het van Gogh museum vind Gijsbert Versteeg het dode lichaam  van een kunsthandelaar.Toch gelooft Versteeg niet dat de man van de brieven daar verantwoordelijk voor is. Maar wie dan wel?
Samen met de plaatselijke politierechercheur Susan Scheffer gaat hij op onderzoek uit.


reserveer moord in Tuchinski over apother C.J. van Ledden Hulsebosch en de kraaien van van Gogh
in de catalogus van de bibliotheek.

irene