vrijdag 26 april 2013

Vakantie? Tijd voor een voorleestas!

Op een aantal locaties waren er al logeerkoffertjes, vakantiekoffertjes of logeertassen... Deze worden nu vervangen door nieuwe Voorleestassen! De afgelopen weken is er hard gewerkt om de 'nieuwe' voorleestassen op tijd klaar te hebben. Want ze moeten natuurlijk in de meivakantie geleend kunnen worden, vol met leuke en mooie materialen!

De bibliotheek heeft 2 soorten Voorleestassen, een tas speciaal voor kleuters, en een tas speciaal voor peuters.
In elke tas vind je 2 prentenboeken, een voorleesboek, een DVD en een CD of luisterboek.

Logeerpartijtje
Om deze tassen bekendheid te geven hebben wij van de bibliotheek een Logeerpartijtje georganiseerd. Op donderdag 2 mei liggen de matrasjes, dekbedjes en kussens klaar zodat kinderen hun knuffel kunnen laten logeren in de bibliotheek. Natuurlijk mogen de kinderen hun knuffel nog een verhaaltje voorlezen of een slaapliedje voor ze zingen en dan gaat het feest voor de knuffels beginnen!
Op 3 mei mogen de kindjes hun knuffel weer komen ophalen en krijgen ze een Voorleestas en een leuke verrassing mee naar huis.

Dus gaat je kind logeren of krijg je een kindje te logeren? Leen dan vanaf 3 mei een Voorleestas!

http://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/nieuws/72415.meivakantie!-leen-een-voorleestas-bij-de-bieb.html

Jolanda

dinsdag 23 april 2013

De Gouden Eeuw: fundament van het heden.

Hoe ziet de Nederlandse identiteit eruit?
In de aanloop naar de Gouden Eeuw kwam die vraag voor het eerst op.

Zo begint het boek dat is samengesteld naar aanleiding van de tv-serie 'De Gouden Eeuw, proeftuin van onze wereld.

In een relatief korte periode (de Gouden Eeuw beslaat zo'n 75 jaar) maken de Nederlanden een bloeiperiode door op velerlei gebied.
De economische bloei is gigantisch, vooral door de oprichting van de VOC, waardoor de Republiek het centrum van de wereldhandel wordt, met als brandpunt Amsterdam.
Na decennia lang te hebben gezucht onder het Spaanse juk van koning Filips II, de strijd die er is geleverd, de wreedheden die hebben plaatsgevonden, met uiteindelijk de onafhankelijkheid, is er in de Nederlanden een relatieve tolerantie ontstaan, waardoor er ruimte komt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. De technologische voorsprong op andere landen is heel groot. Nijverheid komt tot wereldklasse mede ontstaan door de vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden, na de val van Antwerpen.
Het ontstaan van een rijke klasse maakt dat er aandacht komt voor wetenschap, beeldende kunst, literatuur, maar ook voor armenzorg.
En last but not least: er ontstaat handel in geld: een financiële markt, vooral door de VOC.
De handelsbelangen worden op zee beschermd door zeehelden als Piet Hein, Maerten Tromp en Michiel de Ruyter.
Grote schilders als Vermeer, Hals en Steen zijn volop in bedrijf en Rembrandt schildert zijn 'Nachtwacht'.
De noodzaak van de drooglegging van de Beemster en de noodzaak van stadsuitbreidingen.

Dit alles wordt in dit boek beschreven, rijk geïllustreerd met prachtige platen.
Met ook de keerzijde van deze rijkdom en niet te vergeten de uiteindelijke neergang van deze gouden periode.
Een aanrader, dit prentenboek voor volwassenen.

Vrij Man (Nelleke Noordervliet).

Noordervliet neemt ons mee, aan de hand van Menno Molenaar in de tweede helft van de Gouden Eeuw, naar Rotterdam, Leiden,  Den Haag en tenslotte naar De Nieuwe Wereld. Raadspensionaris Johan de Witt, de grote politieke strateeg bestiert de Republiek.
Tijdens het lezen komt prachtig uit hoe het leven in de Gouden Eeuw zich verhoudt tot het heden. Daarnaast beschrijft zij levendig, het leven in deze periode. Aan de ene kant de rijken met prachtige buitenhuizen, aan de andere kant de armoede in de steden onder de bevolking, de stank in de steden, de ziekten waar mensen aan ten prooi vallen.
Menno Molenaar, de hoofdpersoon, geboren en opgegroeid in Rotterdam studeert medicijnen en rechten in Leiden. Daar komt hij in contact met vrijdenkers als Spinoza en Koerbagh.
Onder druk van de Engelsman Dixon, zijn mecenas, wordt hij naar Den Haag gedirigeerd om ,als griffier van Johan de Witt, te spioneren voor de Engelsen.
De werelden van de nieuwe denkers en van de perverse Dixon raken zo met elkaar verknoopt dat Menno Molenaar uiteindelijk tot een daad van geweld komt en zich vervolgens inscheept voor Amerika, de Nieuwe Wereld.
Daar probeert hij met nieuwe idealen met zichzelf in het reine te komen.

Noordervliet heeft de fictieve figuur Molenaar nodig om het leven in de Gouden Eeuw te beschrijven en hem (en de lezer) in contact te laten komen met een Spinoza en een De Witt. Verschillende getuigenissen van personen beschrijven mede het leven van Menno Molenaar om de historie tot leven te brengen.

'De Gouden Eeuw, proeftuin van onze wereld'  kan worden gereserveerd in de catalogus. 

'Vrij man' van Nelleke Noordervliet kan worden gereserveerd in de catalogus.

Jeannette

vrijdag 19 april 2013

Alles is zo..... je weet wel

In verwachting

Toen ik zwanger was, bleek Daphne Deckers ook in verwachting. Ze schreef daar een boek over, die ik direct gelezen heb. Na de geboorte, schreef ze weer een boek. Ik lezen; ik was inmiddels ook moeder. Het ontstaan van het gezin heb ik met haar meebeleefd, vergeleken met ons gezin, herkenning gevonden, op ideeen gebracht of juist niet. Ze heeft kinderboeken geschreven, bijvoorbeeld over Marijn, die ik heb voorgelezen, en die mijn kinderen op een gegeven moment zelf hebben gelezen.

Eerste roman

En nu dan haar eerste roman, alles is zoals het zou moeten zijn. Begrijpelijk dat ik die direct gelezen heb. En, nu ik die uit heb... ja, en nu? Het is zoals het is, zeggen ze dan. Het is een leuk boek, maar...  en dat is het, maar... ik weet het niet. Ik vond het zelf een tikkie te, net even te overdreven allemaal. Wel grappig, de humor is duidelijk aanwezig. Misschien in sommige delen teveel aanwezig? Toch is het verhaal op zich geweldig.

Inhoud

Waar het over gaat? Het begint met de bevalling van Iris die nog na ligt te hijgen en dan de geweldige vraag krijgt: Weet je zeker dat dit kind van mij is? Niet helemaal " zoals het zou moeten zijn". Ze veranderd op slag de naam van het kind en gaat ervoor. Met behulp van haar vriendinnen en haar moeder vind ze nieuwe kansen, uitdagingen en misschien wel een nieuwe man.

Reserveer Alles is zoals het zou moeten zijn van Daphne Deckers in de catalogus van de bibliotheek.

Reserveer de boeken van Daphne Deckers over zwanger zijn en opvoeding in de catalogus van de bibliotheek.

Ik ben benieuwd wat je mening is, laat het me weten!
Irene

woensdag 17 april 2013

Inspiratie met Denen

Een tijdje geleden (eind februari) was er een gesprek over de bibliotheek van de toekomst in Bibliotheek Amsterdam met een aantal collega's uit Nederland (o.a. directeur van Amsterdam, Spijkenisse, Nieuwegein, Almere en ondergetekende) en een delegatie Denen. Deense bibliotheekdirecteuren, waaronder Rolf Hapel van Aarhus, mensen van het ministerie van cultuur, architecten en wat adviseurs. Zij hadden al een aantal bibliotheken in Nederland bezocht, en gingen er nog een paar bezoeken.

Wat ze met ons wilden bespreken was hoe een fysieke bibliotheek er in de toekomst uit moet zien. Zij redeneren vanuit een model dat met vier 'kamers' werkt. Meer er over kun je vinden op de speciale website die ze hebben gemaakt, waar ter zijner tijd ook een Engelse versie van komt. Nu is het nog in het Deens.
Ik heb vorig jaar in Denemarken al een A4tje gekregen waarin het model wordt uitgewerkt.
De bibliotheek als ruimte in de kennis en belevenissamenleving. Ze hanteren een model waarin vier ruimten elkaar als een Venndiagram overlappen.

De ruimten die je in een bibliotheek zou moeten hebben zijn:
Inspiratieruimte: waar je dingen kunt beleven, waar er plaats is voor innovatie, en waar het spannend is, waar je iets te beleven valt.
De Denen werken dat verder uit door te zeggen dat het een plek is je dingen kunt beleven die je opvattingen en meningen ter discussie stellen. Het moet een plek zijn voor het irrationele, emotionele en chaotische door een overvloed aan estetische belevenissen. Dat kan door verhalen vertellen en door allerlei andere artistieke expressies van media, culturele patronen en genres. Kernwoorden: beleving en innovatie
Leerruimte: waar je dingen kunt beleven, waar je je kunt ontwikkelen (empowerment), en waar je dingen kunt ontdekken.
Verder toegelicht bedoelen ze hier mee dat die een ruimte is waar burgers de wereld kunnen verkennen en ontdekken en daardoor hun competenties en mogelijkheden kunnen verruimen. Daarbij is vrije toegang tot informatie en kennis een noodzakelijke randvoorwaarde. Het leerproces wordt gezien als een tweerichtingsverkeer, waarbij de gebruiker zelf vanuit zijn ervaring zijn eigen leerdoelen en leerwensen onder worden kan brengen en waarop de bibliotheek pro-actief anticipeert. Kernwoorden: beleving en empowerment
Ontmoetingsruimte: waar je je kunt ontwikkelen (door met anderen in contact te komen), waar je betrokken raakt en bent en waar je kunt participeren in de maatschappij.
Dit is een open publieke ruimte, de "third place", waar burgers samen kunnen komen, elkaar kunnen ontmoeten tussen werk en thuis. Je hebt platforms nodig waar je mensen tegen kunt komen met andere interesses en andere waarden dan die van je zelf. Dan wordt je uitgedaagd om in discussie te gaan en een debat te voeren. De ontmoetingsruimte biedt ruimte zowel aan de toevallige ontmoeting aan de leestafel met kranten en andere opiniebladen als aan de meer georganiseerde ontmoeting zoals debatten en lezingen over actuele onderwerpen. Ontmoetingen kunnen plaats vinden in de fysieke bibliotheek en via chatgroepen, blogs of andere sociale media. Kernwoorden: empowerment en betrokkenheid(participatie)
Performanceruimte (het podium): waar je betrokken kunt zijn en waar er ruimte is voor innovatie, en waar je dus dingen kunt maken en laten zien. In de performanceruimte, de podiumfunctie, kunnen gebruikers in interactie met anderen geinspireerd raken om tot nieuwe artistieke expressie te komen door in aanraking te komen met kunst en cultuur. Ze hebben de mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan doordat ze de beschikking hebben over interactieve spellen, schrijf-, geluid- en video workshops en ze kunnen ondersteuning krijgen door professionals op de diverse kunstuitingen. Verder kan het podium ook dienen als een platform en bemiddeling door het uitgeven van en verspreiden van het werk van de gebruikers, en door ze het podium te bieden om hun activiteiten te delen met het publiek. Kernwoorden: betrokkenheid en innovatie.

Het is een interessant model voor de bibliotheek van de toekomst. Waarbij het begrip 'ruimte' in een overdrachtelijke manier moet worden gezien, niet als een kamer met muren er om heen, maar meer als mogelijkheden die zich in de fysieke dan wel digitale wereld voordoen als je de bibliotheek bezoekt. In het gesprek dat we hadden met de Denen ging het wel heel erg om de ruimte, omdat het een project is rondom architectuur en dus de fysieke ruimte. Het is naast een idee voor wat je allemaal in de bibliotheek aan mogelijkheden zou moeten scheppen, en hoe je dat vorm gaat geven in de fysieke ruimte, ook een mooie kapstok voor discussies over de toekomst van de bibliotheek.
In het gesprek is natuurlijk ook nog de behoeftepiramide ter sprake gekomen, en net zoals hun idee van de vier ruimten veel herkenning opleverde bij de Nederlandse collega's, deed ons model dat bij de Deense collega's. Het is ook maar net met welk idee je intern en extern het best uit de voeten kunt.

Overigens: het model van de Denen is door het Ministerie van Cultuur ontwikkelt en is overal over genomen als 'blauwdruk' voor het bibliotheekwerk. Iets zegt mij dat er niet zoiets moois in de Bibliotheekwet van Nederland terecht gaat komen ;-)

Wat vindt u belangrijk? Wat zou u in de bibliotheek van de toekomst zou willen beleven? Laat het ons weten.
Erna Winters

dinsdag 16 april 2013

De dag waarop ik Johannes Klein doodreed


Eén dag spanning
De dag waarop ik Johannes Klein doodreed beschrijft een dag in mei van een vrouw met een grote kinderwens, een man die vlucht voor het verleden en zijn tienjarige zoon die op zoek is naar zijn moeder. Uiteindelijk komen deze drie verhalen samen. Het boek is verrassend en vlot geschreven en doorspekt met allerlei familiegeheimen die ontrafeld worden met een prachtig plot.

Titel
Meestal lees ik een boek omdat ik er iets over gehoord of gelezen heb of dat ik al iets eerder van dezelfde schrijver gelezen heb. De dag waarop ik Johannes Klein doodreed van Elle van Rijn ben ik puur gaan lezen vanwege de titel en de voorkant van het boek.
Het hele boek denk je dat er een fataal ongeluk zal plaatsvinden en door de spannende manier van vertellen houdt de titel je het hele boek lang in spanning omdat je vele momenten verwacht dat het gebeurd.

Andere titel?
Tot mijn grote verbazing kwam ik er achter dat de titel van dit boek inmiddels is gewijzigd en het boek heet nu De dag die alles veranderde. De uitgever gaf mij als rede dat mensen de titel te negatief vonden en de titel teveel weggeeft over de inhoud van het verhaal. Ben ik het natuurlijk helemaal niet mee eens, ik vond de titel  essentieel voor het verhaal en juist heel goed passen!


Ingeborg


Reserveer de titel in onze catalogus

donderdag 11 april 2013

En ze leefden nog lang en gelukkig?

The White Masai
Jaren geleden stuitte ik toevallig op het boek De blanke Masai van Corinne Hofmann, dat toen der tijd een ware internationale bestseller was. En ik las het boek dan ook in één ruk uit. Niet zo vreemd dus dat van dit waargebeurde verhaal al snel een film werd gemaakt.

De film
Carola is samen met haar vriend Stefan op vakantie in Kenia. Aan het eind van hun vakantie komt ze oog in oog te staan met Lemalian, een Masai-krijger. Ze wordt op slag verliefd. Onwetende van het feit of deze liefde wederzijds is besluit ze in Kenia te blijven en vertrekt haar vriend alleen terug naar huis.
Gelukkig is de liefde wederzijds en gaat ze bij Lemalian wonen, wat natuurlijk wel voor een cultuurshock zorgt op allerlei  terreinen. En een grote aanslag op haar aanpassingsvermogen is. Maar de liefde overwint alles. Ze gaat nog één keer terug naar Zwitserland om afscheid van haar familie te nemen en bij terugkeer in Kenia trouwt ze met Lemalian.  Vrijgevochten als ze is als westerse vrouw start ze een winkeltje.
Lemalian
Maar langzamerhand wordt ze zich dan steeds meer bewust van de minder leuke kanten van het leven in Kenia. Zo blijkt Lemalian ziekelijk jaloers te zijn. Op een gegeven moment trekt ze het niet meer en neemt ze  een drastische beslissing...
Ik heb de film onlangs voor de tweede keer gezien en hij was nog steeds de moeite van het bekijken meer dan waard. Alleen al om het prachtige Afrikaanse landschap, maar ook de beide hoofdrolspelers dragen sterk bij aan het kijkgenot...:-).
Als  extraatje bevat de DVD  een interview met de schrijfster.

Nieuwsgierig geworden, hieronder de trailer:
Reserveer hier de film in onze catalogus.

Vervolg
Zoals gezegd is de film gebaseerd op De blanke Masai  waar Corinne Hofmann vertelt over haar leven in Kenia en welke beslissing zij  uiteindelijk voor zichzelf en haar kind moest nemen. Haar leven gaat verder en het is dan ook niet vreemd dat na het grote succes van bovenstaand boek er een tweede deel volgde.
In Terug uit Afrika beschrijft ze hoe hun leven na hun terugkeer in de westerse maatschappij verloopt. En na dit  tweede deel volgde er ook nog een derde deel: Weerzien in Kenia.Zoals deze titel al doet vermoeden keert ze na veertien jaar terug  naar Kenia voor een weerzien met haar ex-man (wiens echte naam Lketinga) is en diens familie.
Dit moderne 'sprookje' kende helaas dus geen happy end.Gabrielle

dinsdag 9 april 2013

Hoeveel van de Nederlandse woorden ken je?

Soms vind ik het jammer dat er een digitaal woordenboek is. Ik had altijd de gewoonte om nog even een paar bladzijdes in de Dikke van Dale te lezen nadat ik het woord gevonden had. Heerlijk al die woorden bekijken en dan maakte ik er een spelletje van: hoeveel woorden op deze bladzij ken ik? Ja, misschien ben ik wel een enorme nerd. Of zijn er meer mensen die dat doen?
Op een goede dag kwam ik het eindelijk tegen, een test waarmee je kan zien hoeveel procent je van de Nederlandse woorden kent. Ik vond het helemaal spannend. Omdat het een wetenschappelijk onderzoek is vul je van te voren een vragenlijst in. Opleiding, leeftijd, geslacht en waar je bent opgegroeid. En dan aan de slag! Tot mijn grote verbazing had ik een top score! yeah! En toen, je raad het misschien al, deed ik hem nog eens. Bingo, weer een top score. 
Een klein gemist kansje:  in de vragenlijst komt het leesgedrag van de deelnemers niet aan bod. Ik weet namelijk 100% zeker dat ik een hoge score behaalde omdat ik veel heb gelezen. Maar ja, aan de andere kant.... Wanneer lees je veel? Wat een een veel vind, is voor de ander weer weinig, kortom wetenschappelijk niet zo makkelijk te beantwoorden.

Het Groot (Inter)Nationaal Onderzoek naar onze taal, moet leiden tot een staalkaart van het Nederlands in 2013. Nooit eerder is in de wereld een dergelijk onderzoek naar taal gedaan. Taal is dynamisch, woorden verdwijnen en er komen nieuwe bij. Hoeveel woorden kennen Friezen wel, maar Brabanders niet? En hebben Nederlanders een grotere woordenschat dan Vlamingen?

Ik zou zeggen: Doe mee!  Ga nu naar de woordentest.
Edith

vrijdag 5 april 2013

Het Alfabethuis


Adler-Olsen is één van de Scandinavische thrillerschrijvers die de laatste jaren furore maken in Nederland met zijn goed geschreven boeken. Ik had nog nooit iets van hem gelezen, maar mijn lief pakte een dubbeldikke (twee titels) mee van de stapel bij de boekhandel als voer voor de vakantie. Tijdens de vakantie vorig jaar kwam het er niet van. Dit had prima gepast, want we waren vorig jaar in Duitsland op vakantie. Het boek speelt namelijk gedeeltelijk in WO II, in een Duits oorlogsziekenhuis voor krankzinnigen.

Dit boek ‘Het Alfabethuis’ gaat over twee vrienden, over vriendschap, over vertrouwen, over overleven in gruwelijke omstandigheden. James en Bryan zijn vliegeniers tijdens de Tweede Wereldoorlog, bij de RAF. Hun vliegtuig wordt tijdens een missie neergeschoten en ze redden zich het vege lijf met hun parachutes. Diep in vijandig Duitsland zijn ze op zichzelf aangewezen, op hun vindingrijkheid en hun meedogenloosheid.
cover Het Alfabethuis

Ze weten zich met kunst- en vliegwerk tussen een ziekentransport te werken waarna ze in een oorlogshospitaal terecht blijken te komen. Wat ze zich gaande weg realiseren is dat ze tussen hoge ss-officieren terecht zijn gekomen, dat zij zichzelf dus ook uitgeven voor ss-officieren, en dat een aantal van hun medepatiënten net als zij simuleren. Dan begint de strijd om het overleven, het niet ontdekt worden, en het doorstaan van de behandelingen met pillen en elektro-therapie. Beide mannen vinden hun eigen weg er in, beloven stellig aan zichzelf dat ze de ander nooit in de steek zullen laten, maar zoeken ook afzondering om niet aan de andere simulanten te laten merken dat zij elkaar kennen (en Brits zijn!). James geeft op een gegeven moment de strijd op tegen de pillen en de elektroshocks om maar te overleven, Bryan faket dat hij de pillen slikt om alert te blijven. En ondertussen worden ze door een kleine groep patienten in de gaten gehouden. Hoge ss-officieren die er alles aan gelegen is om in de ziekenhuis de oorlog door te komen en er dan vandoor te gaan met een schat waarover ze het steeds hebben. Uiteindelijk weet Bryan te ontkomen, en ontsnapt hij aan de kwelgeesten, met achterlaten van James die volstrekt inert geworden is door alle afbeulingen van de ss-ers en de behandelingen.

Twintig jaar later gaat Bryan terug naar Duitsland. Hij heeft vaker geprobeerd om James te vinden. Om te weten te komen wat er van hem geworden is. Dat is nooit gelukt, niet onder de naam van de ss-er wiens naam hij had aangenomen, niet als een onbekende RAF vliegenier. Toch wil Bryan nog eenmaal een poging wagen. Hij rakelt onverwacht een verleden op dat hem zelf uit zijn evenwicht brengt, maar ook de overlevenden van het ziekenhuis, de simulanten, die een nieuw, vals leven voor zichzelf hebben opgebouwd met de schatten waar over ze destijds in het Alfabethuis al spraken. Natuurlijk willen deze ss-officieren niet ontmaskerd worden, en dus proberen zij met hand en tand hun belangen, hun alibi’s te verdedigen. Dat eindigt in een dramatische ontknoping.

Een prachtig, spannend en beklemmend verhaal, dat goed in elkaar steekt. Hoewel er wel stukken ongeloofwaardig over komen, het verwisselen van identiteit van de twee hoofdpersonen met die van ss-officieren, de ontsnapping van Bryan, heeft het genoeg zeggingskracht om dat voor lief te nemen. En het is bekend dat veel hoge ss-officieren en medici die meededen aan de gruwelijke nazi-praktijken na WO II niet of nauwelijks berecht werden, onderdoken en daarna onder een andere naam of in een andere stad met hun oude loopbaan verder gingen. Hun slachtoffers dood of getekend voor het leven, dat deerde hen niet. Zij gingen verder met een nieuw bestaan. Dat beschrijft Jussi Adler-Olsen zeer goed. Wat hij ook goed weet te schrijven is de wroeging die iemand moet voelen na het achterlaten van een vriend in een situatie waarvan hij weet dat die dodelijk kan zijn. Dat hij ook weet dat het niet anders kan, omdat de ander te zwak is om op dat moment gered te worden. Dat beschrijft Alder-Olsen met enige distantie, maar daardoor komt het wel binnen. Al met al een echte aanrader voor mensen die van een spannend oorlogsboek houden, of van een niet alledaagse detective. Het boek kent elementen van beide genres.

Reserveer Alfabethuis in onze catalogus en geniet van dit spannende boek.

Erna Winters

dinsdag 2 april 2013

Wegdromen bij de piano met Ludovico Einaudi

De muziek van de Italiaanse pianist/componist Ludovico Einaudi wordt veel gedraaid op radio en TV. Mooie dromerige pianoklanken.
Vooral door de muziek die gebruikt wordt in de film Intouchables (Una Mattina) is hij nog populairder geworden. In maart speelde hij in een uitverkocht Carre in Amsterdam.
Caroline