vrijdag 28 november 2014

Lezen


Bergbeklimmen

Zelden zo'n wonderlijk boek gelezen als De duimsprong van Miek Zwamborn, een boek over het beklimmen van voornamelijk de Zwitserse bergen. Is het een biografie, een zoektocht naar een verdwenen vriend, een ode aan de eenzaamheid en de strijd van het individu in de natuur?
De vrouwelijke hoofdpersoon  klimt al jaren regelmatig met vriend Jens en het boek begint dan ook met een klimtocht met hem die bijna fataal afloopt. Daarna verdwijnt Jens om niets meer van zich te laten horen.

Albert Heim

Als de hoofdpersoon besluit Jens te gaan zoeken door alle routes na te lopen die ze de afgelopen
 jaren gedaan hebben stuit ze op de sporen van de geoloog Albert Heim die de Alpen als eerste nauwkeurig in kaart bracht, en wordt de wordt de reis een dubbele zoektocht. Al lopende gaat ze ook naar een aantal natuurhistorische musea waar sporen van hem zijn te vinden. Van de meeste bezoeken zijn hele mysterieuze foto's opgenomen die net niet helder zijn, als om te suggereren dat alles een product van de verbeelding is. Je ziet wat je wilt zien.

Verbondenheid met de natuur

De natuur is constant in beweging. Als je hem probeert te vangen is hij al verandert.("Geologie is het oog van de geschiedenis"zei Albert Heim). Dit boek is een poging om vrede te hebben met het gegeven dat alles verdwijnt en tegelijkertijd om iets van die wereld die verdwenen is vast te houden. De verschillende zijpaden als het verhaal van Maria Spelterini die steeds op een koord over de Niagara Falls liep, de aardverschuiving in de Alpen waardoor een enorme slenk ontstond (en de eerste toeristenstroom), maken van het boek een achtbaan van ervaringen.
zaterdag 22 november 2014

open brief aan (nieuwe) raadsleden Alkmaar

Geacht (nieuw) raadslid,

Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing in de raad van Alkmaar.


Of u nu terugkeert in de raad of als nieuw raadslid bent gekozen, de komende vier jaar zullen in het teken staan van veranderingen. Onder andere omdat het rijk belangrijke taken in het sociale domein heeft overgeheveld naar de gemeente. U als gemeenteraadslid zult hierover beslissingen moeten nemen. 

Mocht uw partij betrokken zijn bij de collegeonderhandelingen willen we graag het volgende bij u onder de aandacht brengen. Eén op de negen Nederlanders is laaggeletterd, en heeft moeite zich zelfstandig te redden in de maatschappij. Een kwart van de kinderen in Nederland stroomt met twee jaar leesachterstand uit het basisonderwijs, en heeft daarmee een groot probleem in de verdere school- en arbeidscarrière. Bestrijding van laaggeletterdheid en preventie van taalachterstanden zou wat de bibliotheek betreft hoog op de politieke agenda moeten staan. De bibliotheek levert daarin al een belangrijke bijdrage, maar kan nog meer betekenen op dit beleidsterrein.

Naast de verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, welzijn, werkgelegenheid ligt er binnen Alkmaar ook het vraagstuk over het voorzieningenniveau. Kunt u dat in deze tijd handhaven, of moet het over een andere boeg? En welke maatschappelijke doelen wilt u met die voorzieningen bereiken,  wat verwacht u aan sociaal rendement van organisaties. 

Eén van die voorzieningen is de bibliotheek. Ook bibliotheken hebben te maken met veranderingen, zowel in gebruik als in activiteiten en diensten. Bibliotheek Kennemerwaard is bezig met het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan. Daarin zetten we de veranderingslijn van de afgelopen vier jaar door. Meer geld en uren naar bestrijding van taalachterstanden, bevordering van informatievaardigheden, meer inzetten op maatschappelijke waarde van de bibliotheek, de bibliotheek midden in en ten dienste van de lokale gemeenschap. Tenslotte gaat het niet alleen om wat de bibliotheek ‘kost’, maar vooral ook wat de bibliotheek u als gemeente kan opleveren aan (sociaal) rendement.

Wist u bijvoorbeeld wat bezoekers van de bibliotheek als antwoord gaven bij de vraag wat het bibliotheeklidmaatschap voor hen betekent?:  73% kan zichzelf beter vermaken en 69% voelt zich wijzer geworden door het gebruik van de bibliotheek. Daarnaast blijkt uit onderzoek in andere gemeenten dat eenzame burgers de bibliotheek als de meest prettige instantie ervaren om te bezoeken.
.
Over deze en andere zaken zouden wij graag met u in gesprek gaan. Begin 2015 zullen wij een informatieavond over onze nieuwe beleidsplan organiseren. Mocht u voor die tijd al benieuwd zijn naar onze plannen bent u natuurlijk van harte welkom voor een gesprek over de plannen van de bibliotheek, en hoe deze de doelstellingen van de gemeente Alkmaar kunnen versterken.

Ik wens u veel succes in de komende raadsperiode.

Met vriendelijke groet,

Erna Winters

Directeur/bestuurder bibliotheek Kennemerwaard

vrijdag 21 november 2014

Week van de Mediawijsheid

Vandaag is de Week van de Mediawijsheid weer begonnen. Een week lang organiseren allerlei organisaties in Nederland activiteiten om de mediawijsheid van iedereen te vergroten. De Week staat in het teken van 25 jaar kinderrechten van Unicef. In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is artikel 17 gewijd aan de toegang tot informatie. Kort samengevat: de Staat dient er voor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid aan bronnen. Daarbij zal de Staat de massamedia stimuleren informatie te verspreiden van sociaal en cultureel nut voor het kind en zal de Staat de benodigde maatregelen treffen om het kind te beschermen tegen informatie en materiaal die schadelijk voor het kind zijn.


Uiteraard besteden wij hier uitgebreid aandacht aan met tal van activiteiten: techniek en computers komen samen in de Raspberry Pi, waarover Martijn van Leeuwen je op zaterdag 29 november je alles vertelt en je zelf ook aan de gang kunt gaan. Ouders en kinderen kunnen samen apps ontdekken tijdens het Kinder Tablet Café op zondag 23 november. Zelf een stripverhaal maken? Dat kan op woensdag 26 november.

Nee, we vergeten de volwassenen niet! Een Google Glass uitproberen? Wat is dat nou, een Oculus Rift? Wat kan ik nou eigenlijk met een 3D-printer? Op al deze vragen geven we antwoord de komende weken. Neem eens een kijkje in onze activiteitenagenda.
Alle landelijke activiteiten vind je op de speciale website van Mediawijzer
Gedurende de rest van het jaar zitten we niet stil: tabletcafé's, digitale spreekuren en filmworkshops behoren tot ons vaste programma.

Sanneke

woensdag 19 november 2014

De boog kan altijd gespannen zijn


De Hood
Soms komt iets te leuk samen om er niet iets mee te doen. Mijn broer woont in Engeland in de buurt van Nottingham. Wij zijn beiden filmliefhebbers en dwaalden vorig jaar door een HMV winkel waar ik de titel Arrow tegenkwam die net op dvd uit was. Een serie over een boogschutter in Nottingham, die in de eerste serie ook nog eens The Hood genoemd wordt (en pas in de tweede echt The Arrow)! Die kun je niet laten liggen. Ook al had ik nog geen bespreking gelezen.

Stripverfilming
De laatste jaren zijn we op het grote scherm overspoeld door superheldenfims gebaseerd op comics uit de Marvel en DC imperiums. Ook al ben ik een stripboekliefhebber, de meeste resultaten spreken mij niet aan. Teveel special effects, te weinig inhoud. Notabele uitzonderingen vormen het Batman drieluik van Christopher Nolan (DC) en de Avengers Assemble film van Josh Whedon (Marvel). Pas nu beginnen er nieuwe tv-series rond het thema te ontstaan. Begrijpelijk, want de effecten maken het meestal bij voorbaat duur. Series als Agents of S.H.I.E.L.D en Gotham vermijden dat door mensen zonder supervermogens, of superhelden voordat ze als zodanig naar voren traden, centraal te stellen. Arrow is gebaseerd op de in verhouding minder bekende strip Green Arrow van DC. Dat lijkt een vreemde keuze, maar de hoofdrol komt in al zijn menselijkheid vrij dicht bij Batman.

Mysterieus eiland
Oliver Queen lijkt samen zijn vader en de zus van zijn geliefde omgekomen te zijn bij een bootongeluk. Als hij na vijf jaar weer opduikt, blijkt dat er destijds opzet in het spel was. En dat zijn vader een duistere rol in de ontwikkeling van zijn geboortestad heeft gespeeld die Oliver recht kan zetten. Met groene kap en boog gaat hij achter de corrupte karakters aan die in de agenda van zijn vader staan.
Oliver heeft de missende vijf jaar op een geheimzinnig eiland doorgebracht, waar hij overlevingstechnieken heeft geleerd die hem nu van pas komen. In de serie wordt er regelmatig gewisseld tussen Olivers ervaringen als The Arrow en zijn belevenissen op het eiland. Waar het nog dynamischer van wordt dan het al is.

Super versus soap
Het superheldenaspect is sterk uitgewerkt, het soapaspect van Olivers familieperikelen vond ik in de eerste reeks minder (ook door de vlakke rol van de ex-vriendin en haar partner). Maar als je twijfelt of je door zult kijken, houd vol. Want het tweede seizoen scherpt alles aan en raast als een stoomloc door je huiskamer. Dan moet Oliver van meedogenloze wreker echt een held zien te worden, wat hem vrijwel alles kost dat hem lief is. En waarin al zijn goed bedoelde keuzes zich tegen hem lijken te keren. Het zegt veel dat in deze reeks in een terzijde de superheld The Flash ontstaat (die inmiddels zijn eigen serie heeft). Zoveel speelt er door elkaar heen.

Raoul

Reserveer Arrow in onze catalogus

Zaaien om te oogsten

Volgende week is het zover. Dan gaan meer dan 30 partijen het Bondgenootschap geletterdheid samen met bibliotheek Kennemerwaard ondertekenen. Een middel om verbondenheid te creëren op één van de grote problemen die onze maatschappij kent: laaggeletterdheid. Je zou het niet zo verwachten in een ontwikkeld land als Nederland maar 1 op de 9 volwassenen is laaggeletterd, en een kwart van de kinderen gaan in Nederland met 2 jaar leesachterstand van het basisonderwijs af. Voorwaar een groot maatschappelijk probleem wat echt meer aandacht verdient. 


Begin dit jaar zijn we bij bijna alle raadsfracties in de gemeenten Castricum, Heerhugowaard en Bergen op bezoek geweest om met hen te praten over de toekomst van de bibliotheek. Overal bespraken we bovenstaand probleem. Natuurlijk kregen we af en toe terug dat leesbevordering toch vooral een taak van het onderwijs is, en dat 'de anderhalve allochtoon' in het dorp niet mee telde als een groot probleem. Maar toch, bij een aantal raadsleden was wel een soort besef gekomen dat de bibliotheek veel meer is dan boeken uitlenen, en zich op het maatschappelijk veld goed kan manifesteren.


Eind oktober hielden wij een bijeenkomst voor al onze raadsleden uit de vier gemeenten, waarin we informatie geven over wat wij als bibliotheek allemaal doen op het sociaal domein. Ook de wethouders met de WMO en de 3 decentralisaties hadden van ons een brief met 'position paper' gekregen. Allemaal informatie zaaien, en hopelijk ook enthousiasme kweken voor het werk wat we doen. Onze medewerkers en samenwerkingspartners vertelden op die avond met veel liefde en gedrevenheid over hun werk, hun contacten en hun resultaten. Na afloop kregen we bedankjes van de raadsleden over de informatieve en gezellige avond.


Vorige week was er een mooi tussenoogst moment. Ik werd uitgenodigd bij de wethouder Jeugdzorg en Onderwijs in de gemeente Castricum. Deze wethouder hadden we gesproken voordat ze wethouder was, en we hebben toen verteld over het probleem laaggeletterdheid. Nu nodigde ze mij uit en vroeg mij om te vertellen wat we allemaal doen en kunnen doen om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. Ik vertelde haar over het bondgenootschap, en dat we heel graag zouden zien dat zij als gemeente ook ondertekenaar worden. Ze wilde graag meer informatie, en ging er ook mee aan de slag. Volgende week gaat ook Castricum onderdeel uitmaken van het Bondgenootschap. En wij mogen voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen over hoe wij als bibliotheek in de gemeente Castricum laaggeletterdheid kunnen bestrijden. Dan hoop ik natuurlijk dat daar ook extra geld voor beschikbaar komt ;-)


Als laatste wil ik jullie het filmpje van Lisa waar ik de wethouder op attendeerde niet onthouden. Ze heeft het bekeken, en ook gelijk op twitter gezet omdat het haar raakte. Fijn als je verhaal wordt opgepakt!

vrijdag 7 november 2014

Een nieuwe Hercule?

Ik ben een grote fan van Agatha Christie en ik kon mijn geluk niet op toen ik vernam dat er een nieuwe Hercule Poirot op de markt verscheen. Net als in 2012 Anthony Horowitz de uitdaging aannam om  Sherlock Holmes te laten herleven in het huis van zijde, waarover ik ook heb geschreven op dit blog, was het dit keer de beurt aan Sophie Hannah om hetzelfde te proberen met de Belgische speurder. Helaas is de poging mislukt. Waar Anthony Horowitz precies de juiste toon wist te treffen, komt het boek De monogram moorden niet een keer goed uit de verf.


Redelijk boek
Houd me ten goede, het is geen slecht boek. Maar een èchte Agatha Christie is het zeker niet. Het verhaal kabbelt maar door, het mist de sfeer van een echte Poirot. Ook het gekibbel tussen Poirot en de nieuwe Hastings, nu Catchpool genaamd komt onecht over. Waar Poirot Hastings nog op een toegefelijke manier toespreekt en hem de les leest, komt in de Monogram moorden Poirot over als een betweterige oude zeur. Het verhaal is traag en duurt net even te lang voor het goede. Dat is jammer want het plot is goed gevonden.

Als je niet weet dat het een nieuwe Agatha Christie is, maar een exemplaar van Sophie Hannah, zal je er rustig van kunnen genieten.

Geef uw mening ook.
Reserveer hier het materiaal: de monogram moorden in de catalogus van de bibliotheek
Irene

dinsdag 4 november 2014

Het universum tegen Alex Woods

Op de voorkant van het boek staat het: Een weergaloos debuut, ontroerend en hilarisch tegelijk. Wat mij betreft helemaal waar!

Alex, 17 jaar, wordt bij de douane in Dover aangehouden. Hij wordt gesommeerd om uit te stappen. Dit levert hem zoveel spanning op dat hij een epileptische aanval voelt opkomen waardoor hij aan het verzoek van de beambte om uit de auto te stappen niet kan voldoen: "Achteraf begrijp ik wel dat ik er behoorlijk verdacht moet hebben uitgezien, zoals ik daar maar zat met mijn glazige ogen en die oorverdovende muziek. Het moet hebben geklonken alsof het hele London Symphony Orchestra bij me op de achterbank zat."
Als Alex uiteindelijk is uitgestapt vindt de politie marihuana en een gevulde urn in zijn auto.
Dan vertelt Alex over een zeldzame meteoriet die hem op 10-jarige leeftijd heeft geraakt. Hij is zoon van een waarzegster en een makkelijk doelwit voor pestkoppen waardoor hij geen makkelijke jeugd heeft. Na een turbulente ontmoeting met Vietnamveteraan Peterson ontstaat er een bijzondere vriendschap met een gezamenlijke liefde voor de boeken van Kurt Vonnegut. Dit mondt uit in een fantastisch, humoristisch maar ook zeker zeer ontroerend verhaal.

In Engeland heeft Gavin Extence al een debutantenprijs in de wacht gesleept en wat mij betreft krijgt hij er nog veel meer!

Ingeborg

Het Universum tegen Alex Woods is te reserveren in onze catalogus