vrijdag 27 juni 2014

Werken aan een nieuw beleidsplan: Transformeren

Het vierde scenario Transformeren riep heel veel ideeën op bij de collega's. Sommigen vonden het heel erg lastig, een soort ver van mijn bed show, anderen gingen helemaal los. Dit was wat er uit de hoofden van onze mensen kwam:
Transformeren:
leven lang leren met opleidingen via de bieb, TEDx, HEMA academie, KHAN academy
webinars
specialisten-netwerken
op aanvraag van publiek specialisten invliegen
welke doelgroepen wil je/ga je bereiken?
Entertainment: films, games, muziek
lokale experts invliegen: podium en opnemen
lokaal opstarten, opschalen naar landelijk
historisch café ook aan wijken relateren
inkomsten verhogen
bedrijfsmatig werken
PR, ook bij doelgroepen zoals in de school
maatschappelijk belang van merk bibliotheek
randvoorwaarden: 200% zelfbediening, kennis collectie koppelen aan actualiteit en vraag
narrowcasting verder uitbouwen; aanklikbare informatie, zelf toevoegen door burgers; check door bieb
veel meer projecten
meer beeldinformatie bv via website, uitleg via filmpjes: hoe...
aanvullende een ruilbibliotheek, en ruilservice op diensten e.d.
gedifferentieerd personeelsbestand, vast/flexibel/zzp'er
nano-technologie, chip in je lijf en informatie in the cloud
sponsoring van maatschappelijke opdrachten
flexibiliteit personeel: competenties, lerend vermogen, netwerken, goed verwijzen, didactisch vermogen, kwetsbaarheid, pro-actief, flexibiliteit
24 uurs diensten ism Antillen
budgetspreekuren
werkgroepen om kennis te delen
informatienetwerken opbouwen fysiek/digitaal, gebruikersfora
voorop lopen met digitale ontwikkelingen
huiswerkbegeleiding/spreekbeurten/werkstukken
professionaliteit van alle medewerkers
gebruikers/aanbieders mede-eigenaar van bibliotheek, gebouw of dienstverlening?
lokale verankering met lokale aanbieders
vrijwilliger/klant vs professional
loslaten
educatiecentrum een leven lang leren
inzet van kwaliteiten burgers (ook kinderen) tbv bibliotheekwerk nieuwe stijl
hulp aan niet zelf redzamen
veiligheid bieden
bibliotheek lost op in de samenleving of alles onder één dak, faciliteren van andere partijen
winteracademie in Bergen
KISS (keep it simple stupid) op alles wat je doet, oa abonnementen
collectieve collectie van wat alle inwoners zelf ook hebben met die van de bieb.
splitsing van professionele samenwerking, structureel en niet structureel
voortrekkers zoeken en die bij bibliotheek betrekken
taalvaardigheid structureel bevorderen op alle niveaus voor alle doelgroepen
duurzaamheidsprojecten: Transition Town, moestuinprojecten, consuminderen, repair café
bibliotheek als aanjager en intermediair, als kennismakelaar, community centres
jeugd en techniek, werklessen in de bieb?
TV show voor en door kinderen ism bieb: aandacht voor kennis verzamelen, onderwerpen, editten, onderzoeken, financien, tijd, budgetteren
apple goed volgen, technologie roept nieuwe mogelijkheden en kansen op
facetime voor ouderen
programmering Volksuniversiteit
stilteplekken/studieplekken
massage, chi gong, energie
reuring
ontmoetingsplek, fysiek en digitaal, versterken
25% van de jongeren voelt zich eenzaam en % stijgt naarmate leeftijd stijgt
stimuleren burgerinitiatieven
niet lullen maar poetsen, DOEN!
veel experimenteren
vraaggedreven werken
fouten maken moet

Ook hier weer heel veel ideeën. Ik ga dat eens rustig laten bezinken en na de zomervakantie gaan we verder werken aan de scenario's en de keuzes die we moeten gaan maken.

Tom Lanoye

Ik ben een fan van Tom Lanoye en stortte me daarom meteen op zijn voor de Ako literatuurprijs genomineerde Gelukkige slaven. Wat een plezier om te lezen dit boek, dat leest als een schelmenroman. Een ingewikkeld plot met twee hoofdpersonen die met dezelfde naam, een man die op de vlucht is voor zijn gokschulden, en een man die op de vlucht is voor zijn malafide bankpraktijken.

Ideeënroman

Tom Lanoye heeft een boodschap voor de lezers met dit boek dat het niet moet hebben van dieptepsychologie, maar van absurde taferelen in nog vreemdere omgevingen. Hij wil de sfeer van lege decadentie (de gokwereld) en de crisissfeer van het establishment, in casu de bankenwereld, in al zijn nihilisme laten zien.

Lachen

Ik heb het al eerder aangegeven in mijn recensies, ik houd van boeken waar af en toe flink te lachen valt. Ik schiet in de lach bij de volgende beschrijving van Desmond Tutu: "Onze goddelijke dwergclown in zijn eigen traditionele soepjurk, een paarse tent met mouwen, met ook nog eens dat maffe paarse keppeltje op zijn kruin....begon aan zijn eigen jubelgedichten, zijn eigen hooglied, met zijn scheve neus en zijn Popeye-ogen, zijn aanstekelijke lach, zijn piepstem, zijn molenwiekende armen. "We're free! We're free at last! ". Maar er valt nog veel meer te lachen in dit boek waarover Lanoye zelf zei; "Met dit boek wilde ik een verhaal vertellen met een ijzersterk plot, maar binnen dat harnas wilde ik spelen, dollen, acteren - en dan is het uiteindelijk ook geen harnas meer." Beter had hij het boek (en misschien ook wel zijn visie op het leven)
niet kunnen schetsen. Lezen dus.

donderdag 26 juni 2014

Werken aan een nieuw beleidsplan: het scenario Inspireren

Het derde scenario wat we ontwikkeld hebben in onze denksessies over het meerjarenbeleidsplan heet Inspireren. Daarin gaan we nog wel uit van het oude bibliotheekwerk, dat wij als bibliotheek wel weten wat burgers zouden moeten leren, tot zich zouden moeten nemen. Maar dat de burger er ook zelf iets aan bij gaat dragen. Co-creatie.
Dit is wat er door de collega's is gezegd bij het scenario Inspireren:
Uitlenen is een middel voor ontwikkeling en educatie
leesbevordering, lezen als primaire levensbehoefte
mediawijsheid
dichter bij de doelgroep (dBoS etc)
ontzorgen
deskundigheidsbevordering
24/7 informatie en collectie beschikbaar
thema's
meer PR en voorlichitng
DE onderwijspartner
maatwerk
kennis delen
bekende activiteiten zoals podium, lezingen, displays
socratisch café
transition town
kenniscafé
uitlenen in nieuw jasje
thuisbrengen of chauffeur
afhaalpunt
ebooks
streaming
instructie
startpakket
bibliotheekapp
digitale dienstverlening
meer inspelen op impulsen en zappgedrag
PR in het oog springend
met andere partners, bv flyer bij V&D
narrowcasting
pro-actief
markten e.d.
medewerkers: korte lijnen
meer initiatief nemen
inzet vrijwilligers
burgerinitiatief (horeca)
ontmoeting: sociale cohesie
eenzaamheid, aandacht voor eenzamen
leesclubs, debat, de ochtenden, taalcafé, speciaal voor doelgroepen
informatie en advies: helpen met zoeken
attenderen
via sociale media
via andere partners doelgroepen bereiken
via website workshops, instructies
veel vraag naar (specialistisch of praktisch) kennis (advocaat, formulier) gericht op zelfredzaamheid
spreekuren, algemeen digitaal, belasting
high tech en back to basic
vastleggen activiteiten in filmpjes en dan weer publiceren op YOUTUBE
platform bieden
werklozen begeleiden bij terugkeer in maatschappij
klik en tik
repaircafé in de bieb
studenten inzetten voor thuishulp bij pc problemen
kinderpodium
ambassadeurs voor de bieb
mensenbibliotheek
pensionado's inzetten
harmonisatie: lokaal initiatief lokaal uitwerken
informatie en advies: bibliothecaris aan het bureau, op de vloer zichtbaar, benaderbaar, pro-actief, fysiek en digitaal
regels en procedures -> eigen initiatief
zoek de klant op: wikipedia van de bibliotheek, digitale leeskring, debat, vraag ophalen, kennis delen, camping Bakkum
collega's inspireren, trots zijn op elkaar, op creativiteit
leerkrachten inspireren
vraag gedreven
100% kwaliteit op alles
diverse disciplines in co-creatie
arrangementen, op pad gaan
locatie is niet meer bepalend
kritisch burgerschap
tabletcafé's voor het onderwijs

Het grappige is dat er wel een verschuiving plaats vindt in wat er genoemd wordt, iets minder traditioneel bibliotheekwerk, iets meer nieuwe initiatieven. En toch zie je dat ook hier de collectie, de kwaliteit, de oude normen en waarden hoog in het vaandel staan. Morgen nog het laatste scenario uitwerken.

woensdag 25 juni 2014

Werken aan een nieuw beleidsplan, scenario Verbeteren

Het tweede scenario waar we met onze medewerkers de afgelopen weken over gebrainstormd hebben was "Verbeteren". Dat komt er op neer dat je dat wat je altijd al deed, op een nieuwe manier probeert te doen. . Zelf vind ik de retail daar een mooi voorbeeld van. En we gaan meer uit van ontwikkelen met de klant, meer in co-creatie. Dit is wat er uit de hoofden van mijn collega's kwam bij het scenario

Verbeteren:

meer kwantificeren (relevante) cijfers, meer cijfers verzamelen en delen met gemeenten/partners
pr moet veel beter
site en agenda verbeteren
sociale media
200% zelfbediening, apparatuur betrouwbaar
mensenbieb -> kennisoverdracht 'new school'
communities, mondelinge kennisoverdracht en digitale kennisoverdracht
kwaliteit medewerkers (die dan ook blijven) (vaste medewerkers ??)
verblijfsfunctie aangenaam maken en verbeteren
eenzaamheidsbestrijding/wifi/koffie
meer open
context verbreden
branche verbreden
= meer/andere dingen doen: workshops, atelier, maken
WK in de bieb
floating collecties (route collecties), bookcrossing
leeskringen inhoud geven, bijvoorbeeld lezers van stavast
leeskringcafé op thema (à la tabletcafé's)
verdieping tabletcafé's
lezersadvies
persoonlijke contacten door formulebibliotheek
verbinding maken
digitaal inlichtingenwerk via bronnen/bestanden en via social media
samenwerking met welzijn, bv taalcafé
appeltaart
kwalitatief onderzoek naar behoeften klanten en niet-klanten
lidmaatschap aantrekkelijker maken: de boer op, duidelijk maken
werk- en studieplekken/ faciliteiten
bibliotheekwerk voor scholen
HRM: collegialiteit, minder afschuiven, pro-actief, meer verantwoording nemen, scholing, communicatie, keuzes in tijdsbesteding, verplicht delen van informatie/kennis (verbeteren van interne communicatie), actief promoten van bibliotheekproducten en activiteiten, positieve houding
service: klantcontact, medewerker blijft verantwoordelijk voor eindresultaat
kleine vestigingen teruggeven aan het dorp
pr/communicatie: mensen moeten weten wat we allemaal hebben; netwerk van bibliotheek benutten; netwerk van klanten gebruiken; ambassadeurs inzetten; (digitaal) zichtbaar; sociale media
samenwerking partners
actieve kruisbestuiving van kennis, deels digitaal
connectie, diverse taalaanbieders, pc-cursussen, aanbieders bij elkaar brengen en ontsluiten
verbetering: connectie/verbinding, verankering en verantwoording
digitale bibliotheek: ontsluiting van digitale media, versterking en aanvulling fysieke bibliotheek, 24/7 bereikbaar, collectie aanbod ruimer, gebruiksgemak, connectie tussen gebruikers versterken, communities, waardevol informatieaanbod door kennisdeling
'onze' bibliotheek meer in de maatschappij, lokale verankering herkenbaar, trots, laagdrempelig, huiskamer van het dorp, ruime openingstijden, samen met /door en voor inwoners
betekent meer doen
imago: jonger, multicultureler, naar de mensen toe, lobby, op scholen, daar waar behoefte is, toegankelijkheid vergroten (open), co-creatie, voor alles
inspelen op actualiteit
ook bij bezuinigingen blijven investeren
nee is geen nee, er kan meer
waan van de dag -> evalueren en reflectie (verbetering)
activiteiten aanbod: klant erbij betrekken, incl jongeren; leren van je 'fouten', flexibiliteit, kijk bij anderen (ook andere branche), actualiteit, ook minder elitair, meer jongeren activiteiten laten doen, meer laten zien aan gemeenten en klanten, deel de ervaring van klanten

dinsdag 24 juni 2014

werken aan een nieuw beleidsplan, scenario Consolideren

De afgelopen weken hebben we vier sessies gehad met een flinke vertegenwoordiging van onze medewerkers. Eerst kregen ze een presentatie te zien met een korte terugblik waar we vandaan komen (het lopende beleidsplan), en een blik vooruit, welke trends en ontwikkelingen zien we. En we lieten ze in grote lijnen zien welke scenario's bedacht zijn door de voorbereidingsgroep. Dit was wat onze collega's zeiden over het scenario Consolideren. Dit scenario komt er in het kort op neer dat we het traditionele bibliotheekwerk in stand houden, en het wel steeds beter doen. En zoals het gaat met brainstormen zijn alle ideeën goed. Ik vind het grappig om te zien dat bij een bibliotheek zoals de onze, die heel erg in beweging is, er ook zaken naar voren komen die veel minder bij het traditionele beeld van ons werk horen. Maar zoals gezegd, bij brainstormen is alles goed, dus hier  de weergave van wat in vier sessies genoemd is, rijp en groen, al in uitvoering of een mooi 'van plan' bij het scenario

CONSOLIDEREN:
educatieve dienstverlening en contacten intensiveren
goedlopende educatieve programma's handhaven en uitbouwen
goed kijken naar wijze van aanbieden programma's, ook in de bibliotheek
vaardigheden en kennis medewerkers versterken, bv didactische vaardigheden
nadruk op leesplezier en leesbevordering
in eerste instantie jeugd uitbouwen en dan later ook richting VO
ook in tehuizen
aandachtspunt: rol bibliothecaris: kennisdrager/gids/adviseur
opleiding?
hoe te realiseren: liefst niet onbemand, tenzij vestiging anders verdwijnt
doorontwikkeling op HEMA academie
kernwaarden bibliotheek centraal
centrum van kennis en informatie (voor iedereen)
betrouwbaarheid/toegankelijkheid/laagdrempelig
plek van ontmoeting: laagdrempelig = uniek
kennisaanbod verder ontwikkelen, met partners
behoud van vestigingen is essentieel
faciliteiten doorontwikkelen: toegankelijkheid borgen
toegankelijkheid vergroten (via website etc)
zelfbediening verder optimaliseren tbv informatieve dienstverlening
vestigingen essentieel als ontmoetingsplek
meer halen uit vestigingen halen door vraag & aanbod ipv alleen digitaal
vlaggenschepen behouden met ruime openingstijden
gekwalificeerd personeel als stabiele factor
kijken naar wat voor contracten voor medewerkers
'gat' tussen projecten en nieuwe initiatieven en informatiedienstverlening in traditionele zin zien te dichten
collectie informatieve boeken verminderen
goed begeleiden klanten naar andere bronnen van informatie
literatuur en leesbevordering uitbreiden
kennisboeken in verhaalvorm, strips/beeldverhalen, films etc, games
blijven bruisen
plezier in lezen staat boven aan
kinderen voorlezen, oa bij ouderen, bij asielzoekerscentra
spreekuren partners
geprikkeld en uitgedaagd blijven
ontspannen+rust+ontmoeten
out of the box denken
voldoende medewerkers
kwaliteit in collectie, apparatuur, medewerkers
klantvriendeljjkheid
service
ontmoetingsplek met goede koffie
uitlenen
de kunst van lezen, lyrisch over lezen
laagdrempelig
displays
netwerken/samenwerken met partners
open, positieve bedrijfscultuur en korte lijnen
boeken
kennis verspreiden
sociaal gebeuren
gebouw noodzakelijk
abonnementsgeld betaalbaar
breed aanbod
niet betuttelen


En dat is dan wat er is opgeschreven, er is zoveel meer gezegd ;-)

Wat zou u als klant of als burger willen wat de bibliotheek behoudt? Laat het ons weten.
donderdag 19 juni 2014

driehoeksverhouding in het ongewisseIndruk
Stephen Kings werk verfilmen leidt zelden tot iets wat echt indruk maakt. Wat zich in het hoofd van zijn personages afspeelt, is namelijk het meest belangrijk en dat blijkt lastig voor filmbewerkingen en al helemaal voor spektakelfilms. Maar er zijn wel verschillende uitstekende televisiebewerkingen (waar meer tijd voor ontwikkelingen kan worden genomen). Zo was eerlijk gezegd de tv-versie van The Shining stukken beter dan de beroemde Kubrick verfilming. En Storm of the Century naar een script van King heeft mij nog steeds bij de kladden. Geen wonder dat in de huidige periode van kwalitatief hoogstaande en langlopende televisiereeksen het werk van deze beroepsfantast uit Maine weer opduikt. Under the Dome is een goed voorbeeld, net als Haven waar ik het nu over wil hebben.

Angstwekkend
Met als uitgangspunt de novelle The Colorado Kid volgt de serie Haven volstrekt haar eigen weg. FBI Agent Audrey Parker gaat met een onduidelijk verleden en zonder familie/vrienden helemaal op in haar werk. Als zij de moord op een ontsnapte gevangene op moet lossen in het kustplaatsje Haven in Maine blijkt daar niet een natuurlijke verklaring voor te zijn. En er gebeurt meer merkwaardigs waar de plaatselijke politie haar bijzondere talenten goed bij kan gebruiken. Temeer als duidelijk wordt dat de bovennatuurlijke problemen verbonden lijken te zijn met stukken van haar verleden die weer opduiken. Samen met hulpsherrif Nathan Wuornos en ondersteund door smokkelaar Duke Crocker stuit ze niet alleen individuele mysterieuze gevallen, maar ook op een terugkerend patroon waarvan steeds meer angstwekkende aspecten helder worden.

Mysterie, mystiek, intriges
Haven heeft een hoog 'monster van de week' gehalte, maar de doorgaande lijn wordt met name in het tweede en derde seizoen steeds sterker. De verhouding tussen de drie prachtig gespeelde hoofdpersonen geeft daar een extra dimensie aan. En de sfeerbeelden mogen er zijn. Haven wordt onontkoombaar vergeleken met The X-Files. Net als Fringe en Warehouse 13 die ik eerder op dit blog besproken heb. Heven is lichter en eenvoudiger dan het magistrale Fringe, maar zwaarder en beter dan het met name amusante Warehouse 13. Kijk Haven om je in een prettige sfeer onder te dompelen van mysterie, mystiek en intriges.

Kingspotting
Voor liefhebbers van het werk van Stephen King levert de serie ook nog eens vele leuke momenten van herkenning op. Er zitten allerlei verwijzingen naar zijn boeken in de afleveringen. Zo begint A Tale of Two Audreys net als Kings meesterwerk It. En is Pennywise zelf in een andere aflevering te zien. Er zijn legio elementen uit zijn andere boeken te vinden. Wil de echte Kingspotter opstaan?

Raoul de Haan

Reserveer Haven in onze catalogus

dinsdag 10 juni 2014

Vele hemels boven de zevende


Ik ben alleen maar verre van verloren. Soms zeg ik dat hardop tegen mezelf. Meestal kan ik erom lachen.

Ik ben zesendertig. Dat is niet jong en ook niet oud. Ik kan heel goed autodansen en op hoge hakken lopen, risotto maken en lief zijn voor kleine dieren. Hoe dat precies moet, leven, daar ben ik nog niet helemaal achter, maar ik kan redelijk goed doen alsof. Dat is een begin, vind ik. Ik kan ook verdienstelijk uitleggen aan anderen hoe het misschien zou moeten, en daar wordt soms naar geluisterd, merk ik, wat mij dan een beetje verbaast.

Aan het woord is Eva, (36) één van de vijf personen die hun verhaal, hun leven, vertellen in deze roman.
Lou (12), Elsie (42), Casper (46) en Jos (71); vijf mensen met elkaar verbonden; ieder vertelt zijn of haar verhaal.
Allen zijn op zoek naar het geluk in welke vorm dan ook: identiteit, liefde of vrijheid, hetgeen gepaard gaat met verdriet, worsteling en eenzaamheid, maar ook met vluchten voor de werkelijkheid.
Kortom een mensenleven! Meestal heel herkenbaar, soms verbazend.

Casper, getrouwd met Merel, heeft een affaire met Elsie. Casper is kunstschilder en heeft volgens zijn echtgenote weinig meer nodig dan verf, doeken, wat eten en drinken en aandacht van zoveel mogelijk mooie vrouwen. Maar hij ziet in Elsie 'de wekker die hem met een afschuwelijk dreinend kutgeluid duidelijk heeft gemaakt dat er nu echt geen ontsnappen aan is.

Eva is zesendertig en single. Ze werkt als hulpverlener in een gevangenis. Met mannen heeft ze een ietwat lastige relatie. Op de een of andere manier wordt ze steeds verliefd op de verkeerde. Maar haar vrienden zeggen altijd dat het wel goed zal komen. Dat ze de beste man zal vinden van allemaal. Omdat ze het verdiend heeft. Wat zou het prachtig zijn als mensen ook echt krijgen wat ze verdienen.

Elsie, theaterdirecteur, is de oudere zus van Eva. Getrouwd met Walter. Volgens Eva is haar zusje een vrouw met twee voeten spectaculair op de grond. Volgens haar minnaar Casper is Elsie verschrikkelijk mooi en verschrikkelijk slim en verschrikkelijk geil en warm en bijzonder. Als Elsie aan Casper denkt dan is dat met bijna huilen.

Lou (slim en sensitief) is de dochter van Elsie Ik moet mijn scheut nog krijgen, zeggen ze.Twaalf zijn is verschrikkelijk. Het enige wat nog erger is: twaalf zijn en op de middelbare school zitten'.
en twaalf en klein voor haar leeftijd.

De vader van Eva en Elsie, Jos, is eenenzeventig; hij draagt een verschrikkelijk geheim met zich mee en (weer) alcoholist. Vier jaar geen druppel gedronken, radicaal gestopt van de ene dag op de andere. Geen AA, geen therapeuten, geen pillen, puur op karakter.Ineens was het genoeg toen de dokter tegen Eva ze moet zon zeven jaar geweest zijn toen zei: Gaat hij zo door dan drinkt hij zich binnen afzienbare tijd dood. Dat kan geen lever ter wereld aan.

Debuut

Dit boek is het debuut van de Vlaamse schrijfster Griet Op De Beeck (1973) en ik kijk uit naar haar volgende roman.
Haar schrijfstijl is direct, scherp, geestig en zijzelf toont zich een begenadigd observator; zij laat haar personages volkomen vrij in het spuien van hun onvrede, grieven, gedachten en wensen, hetgeen ervoor zorgt dat het moeilijk wordt het boek weg te leggen.
Een extra charmant tintje, wat mij betreft, is de Vlaamse tongval die regelmatig door het prachtig vertolkte Nederlands wordt geweven.

Dit boek is in het bezit van de academica literatuurprijs 2014.
Op dit moment werkt Op De Beeck aan het scenario van de film 'Vele hemels boven de zevende'.

Je kunt dit boek lenen in de bibliotheek en is hier te reserveren.

Jeannette
 Voordien heeft Griet tien jaar als dramaturg in het theater 

vrijdag 6 juni 2014

Pemberley

Schrijfster P.D. James heeft veel boeken geschreven over commissaris Dalgliesch. Het zijn spannende, goed opgebouwde thrillers die verfilmd zijn en op televisie zijn verschenen. Ik wist eigenlijk niet dat ze ook een historische thriller heeft geschreven over het vervolg van het wereldbekende, geweldige boek van Jane Austen, Trots en vooroordeel.


Barones
Of het nu komt omdat de schrijfster P.D. James zelf ook van adel is, het is een gegeven dat zij de gebruiken en de sfeer van het 18e eeuwse Engeland uitstekend kan verwoorden en beschrijven. De karakters van de personen is typerend en akelig nauwgezet opgetekend en nemen je mee naar de beklemmende omgeving van het "doen zoals het hoort".

Moord
Het verhaal begint aan de vooravond van het jaarlijks terugkerend herfstbal, bekend en geliefd in de wijde omtrek. Er zijn veel gasten uitgenodigd, alleen de zus van Elisabeth, Lydia Bennet komt onaangekondigd de avond voor het bal hysterisch binnen; vlak bij het landgoed is haar man Wickham en diens vriend Denny uit het rijtuig gerend en vlak daarna zijn er diverse schoten afgevuurd. Lydia is er heilig van overtuigd dat haar man gedood is. Na een zoektocht van Fitzwilliam Darcy vinden ze inderdaad een door kogels gedode man, Denny met een huilende Wickham die bekend Denny te hebben gedood. Maar is dat ook werkelijk zo?


Het boek beschrijft verder het proces, daarbij de tijd en gebruiken absoluut niet uit het oog verliezend. Werkelijk een goed geschreven vervolg op een rasechte klassieker: Pride and Prejudice.


Reserveer hier het boek Pemberley in de catalogus van de bibliotheek


Irenedinsdag 3 juni 2014

WelkBoek

Lastig om een leuk boek te vinden?
WelkBoek is een onderdeel van Bibliotheek.nl waar je op een speciale manier een boek kunt uitzoeken. Vaak zoek je een boek aan de hand van je favoriete auteur of genre of een boek wat aangeprezen wordt door de media. Bij WelkBoek kun je op bepaalde kenmerken een boek zoeken. Als je een grappig, vrolijk, onvoorspelbaar boek zoekt, dan vink je die kenmerken aan en dan rollen er diverse boeksuggesties uit. Je kunt ook zoeken op een soort hoofdpersoon of een land waar je wilt dat je boek zich afspeelt. Zo zijn er diverse mogelijkheden om te zoeken.
Er staan veel boeken in van bekende schrijvers en juist ook de onbekendere schrijvers komen aan bod. Als je door deze zoekmethode een boek hebt gevonden staat er ook een korte beschrijving bij en een klein stukje tekst uit het boek. Dit geeft alvast een eerste indruk van het boek.

Trainingsdag
Een paar weken geleden was ik naar de eerste superleuke trainingsdag van WelkBoek om een "Welkboek-lezer" te worden.Voor de komende periode zijn alle aspirant WelkBoek-lezers per twee aan elkaar gekoppeld en samen vellen die in de komende maanden een oordeel over drie boeken. De volgende trainingsdag in oktober bespreken we die zodat we duidelijk inzicht krijgen welke maatstaven we hanteren. Uiteindelijk beoordelen we dan zelfstandig boeken die een plaatsje krijgen tussen de andere "WelkBoek-boeken".

PS. Op de website van Bibliotheek Kennemerwaard is de link naar WelkBoek ook terug te vinden.

Ingeborg Roos