maandag 13 augustus 2012

Keuzes maken deel 8

Als laatste maak ik hier een korte samenvatting van wat er aan nieuwe zaken is gemeld door de medewerkers die in Heerhugowaard hebben meegedacht over wat de bibliotheek de komende jaren vooral WEL moet gaan doen.

Meer inzet op digitaal
Dit is een doorlopend proces. We hebben samen voorgenomen niets fysieks meer uit te voeren zonder een digitale variant of uiting. Dat is iets wat we met elkaar moeten doen. Dus als er een goede activiteit is, zorg dan dat we er van te voren over twitteren, er iets op Facebook over zetten. En tijdens en na afloop ook zorgen voor vastlegging, vraag bijvoorbeeld het publiek om er over te twitteren. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de marketing en communicatiemedewerkers. We zullen er allemaal aan bij moeten dragen.
Daarnaast moeten we doorgaan met het uitbouwen van onze digitale dienstverlening. Door lokaal content te maken en door aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen rondom website en e-books en andere digitale content. Dat moeten we veel beter aan ons publiek bekend maken. Dit is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid, omdat veel van ons publiek absoluut niet bekend is met de rijkdom die we ook digitaal te bieden hebben.
En ook werd genoemd dat we onze activiteiten voor digibeten moeten voortzetten en uitbouwen. Met '7 dingen' hebben we een mooie start gemaakt. En we gaan dit doorzetten, omdat daar echt een wereld te winnen valt. Dat betekent ook dat elke medewerker die vragen beantwoordt van publiek instaat moet zijn om problemen van burgers op het digitale vlak op te lossen. Dus digitale vaardigheid als medewerker is heel erg belangrijk. Leer het, hou het bij en wees behulpzaam voor klanten en collega's.

Aandacht voor ouderen
Ouderen zijn in alle gemeenten waarvoor we werken een belangrijke doelgroep, dus ook voor ons. We zullen onze activiteiten voor deze groep voort zetten en waar mogelijk uitbreiden. Dat doen we wat mij betreft ook in samenspraak met vertegenwoordigers van deze groep. Want ouderen is een mooie verzamelnaam, maar het is een grote paraplu waar een veelheid van wensen en behoeften onder schuil gaat. De kunst is om precies die behoeften er uit te pikken die aansluiten bij doelstellingen die de gemeenten zich stellen ten aanzien van deze bevolkingsgroep. De focus zal dus zoveel mogelijk moeten liggen op het bevorderen van zelfredzaamheid, activering en sociale cohesie.

Er is heel veel feedback gegeven door alle aanwezige collega's. Het managementteam is weer vol energie na het blijk van de betrokkenheid van een ieder. Dat doet ons deugd ;-) En veel van de 'opdrachten' zijn niet alleen opdrachten aan het managementteam, ze zijn ook opdrachten aan ons allemaal.
Wij samen zijn de bibliotheek!

Wat vindt u van onze bibliotheek? Heeft u wensen, verbetersuggesties? Laat het ons weten.

Erna Winters

Geen opmerkingen:

Een reactie posten