dinsdag 23 april 2013

De Gouden Eeuw: fundament van het heden.

Hoe ziet de Nederlandse identiteit eruit?
In de aanloop naar de Gouden Eeuw kwam die vraag voor het eerst op.

Zo begint het boek dat is samengesteld naar aanleiding van de tv-serie 'De Gouden Eeuw, proeftuin van onze wereld.

In een relatief korte periode (de Gouden Eeuw beslaat zo'n 75 jaar) maken de Nederlanden een bloeiperiode door op velerlei gebied.
De economische bloei is gigantisch, vooral door de oprichting van de VOC, waardoor de Republiek het centrum van de wereldhandel wordt, met als brandpunt Amsterdam.
Na decennia lang te hebben gezucht onder het Spaanse juk van koning Filips II, de strijd die er is geleverd, de wreedheden die hebben plaatsgevonden, met uiteindelijk de onafhankelijkheid, is er in de Nederlanden een relatieve tolerantie ontstaan, waardoor er ruimte komt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. De technologische voorsprong op andere landen is heel groot. Nijverheid komt tot wereldklasse mede ontstaan door de vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden, na de val van Antwerpen.
Het ontstaan van een rijke klasse maakt dat er aandacht komt voor wetenschap, beeldende kunst, literatuur, maar ook voor armenzorg.
En last but not least: er ontstaat handel in geld: een financiële markt, vooral door de VOC.
De handelsbelangen worden op zee beschermd door zeehelden als Piet Hein, Maerten Tromp en Michiel de Ruyter.
Grote schilders als Vermeer, Hals en Steen zijn volop in bedrijf en Rembrandt schildert zijn 'Nachtwacht'.
De noodzaak van de drooglegging van de Beemster en de noodzaak van stadsuitbreidingen.

Dit alles wordt in dit boek beschreven, rijk geïllustreerd met prachtige platen.
Met ook de keerzijde van deze rijkdom en niet te vergeten de uiteindelijke neergang van deze gouden periode.
Een aanrader, dit prentenboek voor volwassenen.

Vrij Man (Nelleke Noordervliet).

Noordervliet neemt ons mee, aan de hand van Menno Molenaar in de tweede helft van de Gouden Eeuw, naar Rotterdam, Leiden,  Den Haag en tenslotte naar De Nieuwe Wereld. Raadspensionaris Johan de Witt, de grote politieke strateeg bestiert de Republiek.
Tijdens het lezen komt prachtig uit hoe het leven in de Gouden Eeuw zich verhoudt tot het heden. Daarnaast beschrijft zij levendig, het leven in deze periode. Aan de ene kant de rijken met prachtige buitenhuizen, aan de andere kant de armoede in de steden onder de bevolking, de stank in de steden, de ziekten waar mensen aan ten prooi vallen.
Menno Molenaar, de hoofdpersoon, geboren en opgegroeid in Rotterdam studeert medicijnen en rechten in Leiden. Daar komt hij in contact met vrijdenkers als Spinoza en Koerbagh.
Onder druk van de Engelsman Dixon, zijn mecenas, wordt hij naar Den Haag gedirigeerd om ,als griffier van Johan de Witt, te spioneren voor de Engelsen.
De werelden van de nieuwe denkers en van de perverse Dixon raken zo met elkaar verknoopt dat Menno Molenaar uiteindelijk tot een daad van geweld komt en zich vervolgens inscheept voor Amerika, de Nieuwe Wereld.
Daar probeert hij met nieuwe idealen met zichzelf in het reine te komen.

Noordervliet heeft de fictieve figuur Molenaar nodig om het leven in de Gouden Eeuw te beschrijven en hem (en de lezer) in contact te laten komen met een Spinoza en een De Witt. Verschillende getuigenissen van personen beschrijven mede het leven van Menno Molenaar om de historie tot leven te brengen.

'De Gouden Eeuw, proeftuin van onze wereld'  kan worden gereserveerd in de catalogus. 

'Vrij man' van Nelleke Noordervliet kan worden gereserveerd in de catalogus.

Jeannette

Geen opmerkingen:

Een reactie posten