dinsdag 29 april 2014

Hitlers vrouwen

Lief, zachtaardig, luisterend, gezellig en vooral houdend van hun echtgenoot en natuurlijk Hitler. Dat is de perfecte omschrijving van de vrouwen van Hitler. Maar hoe is die liefde ontstaan, en vooral, wat hebben deze vrouwen voor hun liefde over gehad? Het antwoord is schrikbarend; ze hebben er moord en doodslag voor over gehad!


Oostfront
Hitlers furienVeel vrouwen werden naar het Oosten gestuurd. Men moet denken aan: verpleegsters, onderwijzeressen en secretaresses. Ze werden ingezet om te helpen bij het verzorgen van de gewonden, de juiste visie van Hitler over te brengen aan de kinderen op school en diverse kantoor werkzaamheden zoals het invullen van formulieren met namen van Joodse mensen die aan de hand van deze lijsten op transport werden gezet. Deze vrouwen wisten heel goed waar ze aan begonnen, ze hebben de gruwelen van dichtbij meegemaakt en gingen er aan mee doen. Hetzelfde geldt voor de vrouwen waarvan hun man bij de SS zaten, ook zij gingen zich te buiten aan de macht die ze zich toe eigenden.
Gruweldaden
In het boek worden 13 vrouwen geportretteerd.  Door gedegen  archiefonderzoek in Oost-Europa, brieven, dagboeken en het voeren van honderden interviews met betrokkenen, is het de schrijfster Wendy Lower gelukt om een integer, realistisch beeld te scheppen over de daden van deze vrouwen. Ook komt de vraag ter sprake: hoe kon het gebeuren dat deze vrouwen, zelf moeder, onder andere kinderen konden martelen en vermoorden.
Hoe het kon gebeuren
Die vraag wordt, voor zover het kan, redelijk beantwoord. Het blijft een verbijstering, een ongeloof waar ook de rechters na de oorlog mee te kampen hadden. Zij konden niet geloven dat deze vrouwen al die gruweldaden gepleegd hadden.  Slechts enkelen zijn berecht, verreweg de meesten  konden in anonimiteit verder leven in het naoorlogse Duitsland. Zo is een verpleegster, die de Joodse kinderen met een injectie spuit het leven ontnam, na de oorlog verpleegster gebleven en afdelingshoofd in een kinderziekenhuis geworden.

Hitlers Furiën is geen droog geschiedenisboek, maar een boeiend geschreven relaas. Een aangrijpend boek, een beeld van een collectieve waanzin. Zeker de moeite waard om te lezen!


Irene
Geen opmerkingen:

Een reactie posten