vrijdag 11 november 2016

de Bibliotheek op school

Als mensen mij vragen wat ik doe bij de bibliotheek is mijn antwoord: 'Het coördineren, opstellen en uitvoeren van dienstverlening aan het basisonderwijs.' Maar dat is nogal abstract natuurlijk. Veel van mijn werk heeft te maken met de Bibliotheek op school, waarvan ik hier een concreter beeld wil geven.


Al 5 jaar een succes
De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijk concept die 5 jaar geleden opgezet is. Bibliotheek Kennemerwaard is daar meteen op ingehaakt om kinderen (weer) meer plezier te laten krijgen in het lezen. Dit was en is echt nodig omdat leren begint bij lezen en kinderen steeds minder lezen. Een kwart van de kinderen verlaat de basisschool met een leesachterstand van 2 jaar, terwijl je met een kwartier lezen per dag al zo veel winst boekt. Wij zetten in op leesbevordering en het inbedden van een leescultuur zodat kinderen graag gaan lezen. Waar we 5 jaar begonnen met 4 scholen en 2 consulenten, zitten we nu op 38 scholen en 12 consulenten!

Bouwstenen
De Bibliotheek op school bestaat uit verschillende bouwstenen waarvan de consulent verreweg de belangrijkste is. Zij (waar u zij leest, kan in een enkel geval hij gelezen worden) maakt het verschil door aanwezig te zijn op de school, activiteiten uit te voeren, kinderen te helpen, het team te ondersteunen en samen met de directie en de leescoördinator van de school de lijnen uit te zetten. Een andere belangrijke bouwsteen is de collectie. Helaas is het vaak zo dat een schoolbibliotheek onaantrekkelijk is en bestaat uit vele oude titels. De collectie wordt gesaneerd en beter gepresenteerd. Wij vullen de collectie aan met aantrekkelijke, goede, nieuwe titels die vaak juichend in ontvangst worden genomen door de leerlingen. Scholen willen natuurlijk weten of deze werkwijze resultaat heeft en daarvoor is de bouwsteen 'de monitor'. Dit is een meetinstrument die 1 keer per jaar wordt afgenomen en toetst op het plezier in lezen. Aan de hand van de uitslagen kan een leesplan voor het schooljaar erop gemaakt worden. Daarbij kan een school het ook merken aan betere resultaten in de avi-scores en op langere termijn in de cito-toetsen.

Er is meer dan lezen
Naast het lezen, zijn we al gauw gaan inzetten op mediawijsheid. Kinderen weten vaak wel hoe apparatuur
werkt, maar hoe je je beweegt op internet en bewust zijn van diverse zaken in de media is weer wat anders. Zij moeten hier net zo goed in opgevoed worden en vaak kunnen en willen de leerkrachten ook bijgespijkerd worden. Denk aan thema's zoals online privacy, cyberpesten en beeldvorming.
Nu we bij Bibliotheek Kennemerwaard ook volop bezig zijn met programmeren, kwam de vraag vanuit een school of we dat ook niet via dBos zouden kunnen aanbieden. Daar zijn we natuurlijk op ingegaan en sinds dit schooljaar zijn er 2 scholen waarbij de consulent ondersteunt op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden. Die consulent ben ik, de enkele hij in het team :)

Het team
Als laatste nog over ons team waar ik heel erg trots op ben. Wij opereren namelijk behoorlijk zelfstandig, maar zijn wel echt een team. Ieder heeft haar talenten waar iedereen gebruik van maakt. We inspireren elkaar en blijven in ontwikkeling. Dit concept valt of staat met de personen die het doen en met deze passievolle mensen zit dat helemaal goed!


Joey


Geen opmerkingen:

Een reactie posten