dinsdag 16 februari 2016

Geheim!

Geniale dames
Hush-hush, mum's the word, topsecret, classified; allemaal Engelse termen om aan te geven dat iets zeer geheim is. De dames uit de tv-serie 'The Bletchley Circle' moeten zich hieraan houden, ook ná de Tweede Wereldoorlog, die zo'n belangrijke plaats in hun leven innam. Zij hebben elkaar leren kennen in Bletchley Park, een landgoed in Buckinghamshire. Dit diende als locatie van The Secret Service waar codes van de Duitsers ontcijferd en gebroken werden. Met hun uitzonderlijke gaven en briljante geest leverden de vrouwen een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van Duitse aanvallen en andere militaire operaties.

De oorlog is voorbij, wat nu?
Gelukkig kwam er een eind aan de oorlog en ieder voor zich probeert daarna een zo 'normaal' mogelijk leven te leiden. Als huisvrouw en moeder bijvoorbeeld, of als bibliothecaresse (inmiddels een nogal ouderwets woord, maar dit terzijde). Contact tussen de vrouwen is er nauwelijks.Totdat één van hen een bijzondere belangstelling krijgt voor een moordzaak die het land danig in beroering brengt.

Vriendinnen strijden tegen de misdaad
De vrouwen komen weer samen en besluiten de handen ineen te slaan om te proberen de zaak op te lossen. Hun bijzondere talenten komen daarbij goed van pas. Eén van hen bijvoorbeeld is een kei in de wiskunde, een ander heeft een fotografisch/eidetisch geheugen, erg handig als je je in een tel een heel stratenplan of enkele bladzijden (letterlijk) voor de geest kunt halen. Langzamerhand ontstaat er een hechte vriendinnengroep die het tegen de misdaad opneemt. Ook helpen de dames elkaar op het persoonlijk vlak, niet ieders privéleven verloopt even soepel.

Tegen de stroom in
The Bletchley Circle is een spannende serie over enkele moedige vrouwen die hun eigen plan trekken. Oók als dat plan indruist tegen de tamelijk dwingende regels en conventies van de jaren vijftig van de vorige eeuw.


Natuurlijk kan deze serie gereserveerd worden. Het eerste deel van de serie reserveren? Klik hier!

Klik hier om het tweede deel te reserveren.

Louise

Geen opmerkingen:

Een reactie posten