vrijdag 12 februari 2016

21e eeuwse vaardigheden

Wat voor beroep zullen de kinderen van nu later gaan uitvoeren? Dat kunnen we in veel gevallen nog niet weten, omdat veel beroepen van de toekomst nu nog niet bestaan. Wat we wel weten is dat er bepaalde vaardigheden nodig zijn om succesvol een beroep in de toekomst te kunnen uitoefenen. En dit zijn andere vaardigheden dan die in het huidige onderwijssysteem aan bod komen. Dat betekent natuurlijk niet dat je lezen, taal, rekenen, zaakvakken, enzovoort over boord moet gooien, maar dat er wel gekeken moet worden naar de manier waarop dit wordt aangeboden. Een sterk fundament vanuit de kernvakken gekoppeld aan de 21e eeuwse vaardigheden zijn de competenties die de toekomstige burger zal moeten bezitten.

Wat is dat dan?
Omdat de maatschappij steeds sneller aan het veranderen is en veel taken van nu geautomatiseerd gaan
worden, zullen er vakoverstijgende vaardigheden gevraagd gaan worden van de toekomstige werknemers. Het gaat hier om 11 vaardigheden, zoals kritisch denken, samenwerken, probleemoplossingsgericht denken en mediawijsheid. U kunt ze allemaal zien op de afbeelding hiernaast.
Hier vindt u meer informatie.

Hoe doe je dat dan?
Wij hebben gekozen om met programmeren aan de 21e eeuwse vaardigheden te werken. Eigenlijk is dit de vaardigheid computational thinking, maar met programmeren komen eigenlijk alle vaardigheden aan bod. Daarbij komt dat (inzicht in) programmeren in de toekomst ontzettend belangrijk zal zijn. Je hoeft niet meteen een wizkid te zijn om dit aan te kunnen. We hebben heel veel verschillende soorten materialen op verschillende niveaus om de principes van programmeren aan te leren. Voorbeelden zijn de Bee-BotDash and DotLego WeDo en Scratch.
Kinderen kunnen in de bibliotheek terecht bij onze CoderDojo. We zoeken trouwens nog vrijwilligers om deze dojo's te begeleiden. Klik hier voor meer informatie, aanmelden als vrijwilliger en natuurlijk het aanmelden van kinderen om in de CoderDojo aan de slag te gaan.


Programmeren in het onderwijs
We vinden het heel belangrijk het onderwijs bewust te maken van het belang van deze vaardigheden. Naast dat we op scholen aan de slag gaan met programmeren, willen we de leerkrachten ondersteunen, informeren, inspireren en verbinden. Daarom hebben we samen met de Kaasfabriek - Fablab regio Alkmaar de community [M3] opgezet. Na een bijeenkomst vorig jaar waarbij de eerste enthousiastelingen aan de slag zijn gegaan en hebben aangegeven waar de behoefte ligt, zijn we digitaal gestart. Nu is het tijd voor de eerste Meetup waar we fysiek met elkaar onze richting gaan bepalen. Naast leerkrachten, zijn ook professionals, politici en hobbyisten van harte uitgenodigd. Dit zal gaan plaatsvinden op woensdag 17 februari van 15.00-17.00 in de Kaasfabriek.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.


Like onze community hier


Joey

Geen opmerkingen:

Een reactie posten