dinsdag 22 mei 2012

Verzet tegen nazi-dictatuur
Seghers Het zevende kruis

Uit het concentratiekamp Westhofen ontsnappen in 1937 zeven gevangenen (communisten en mensen die zich verzetten tegen de nazi's).Zes van hen worden snel weer opgepakt, alleen de zevende, Georg Heisler, lukt het om uit de handen van de Gestapo te blijven door de hulp van vrienden en mensen die het regime ook onwelwillig zijn. In het kamp zijn zeven platanen geveld en van een dwarslat voorzien. Hierop worden de teruggevonden gevangenen vastgespijkerd.Alleen de laatste blijft leeg, daarmee een symbool van hoop en verzet symboliserend voor de andere gevangenen.

In 1937 hadden de nazi's het land volledig in de greep. Het onderling wantrouwen was groot. Jonge echtparen wilden geen kinderen omdat die dan in bruine hemden moesten lopen! Seghers voert bijna allemaal ongeletterde figuren op: arbeiders, boeren, marktkooplui, herders. Mensen die of afzijdig blijven, of Georg helpen om te vluchten naar Nederland. Door de moderne vertelwijze, de innerlijke monologen, sprongen in de tijd, dertig personages die worden gevolgd in hun leven, blijft het boek spannend tot het eind. Zal hij uit de handen van de Gestapo kunnen blijven??

Kunstenaars hadden het moeilijk in de Duitse totalitaire staat, daarom vluchtte Seghers al in 1933 toen de nazi's aan de macht kwamen. Je moest je aanpassen. Dat Seghers later zelf een periode als spion heeft gewerkt in de DDR heeft haar in een kwaad daglicht gesteld. Maar in haar geval moeten we de literatuur los zien van de persoon. In haar boeken krijgen we de opdracht ons te verzetten tegen alles wat onrecht is. Dat ze zelf ook een periode is gezwicht maakt die opdracht niet minder dwingend. De mens is zwak, maar het is enkelen gegeven om een voorbeeld te zijn voor anderen.

Reserveer het boek van Anna Seghers in onze catalogus

Agnes

Geen opmerkingen:

Een reactie posten