donderdag 31 mei 2012

Kasteel Middelburg en Lezen in de keuken: over bibiotheekwerk in stadswijken


Over de rol van een kleine bibliotheekvestiging in een stadswijk of in kleine kernen is en wordt veel gesproken en geschreven. Wat is het bestaansrecht van zo'n bibliotheekvoorziening die nog meer onder druk staat dan grote bibliotheken? En minstens zo belangrijk: welke diensten voor wie worden daar dan aangeboden? Zo is Probiblio in het project Spreiding en bereik daarover aan het nadenken en heeft een goed gevuld dossier dorpen en stadswijken samengesteld met veel informatie hierover. De bibliotheken in Utrecht hebben een Menukaart samengesteld voor bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken.

Ook Bibliotheek Kennemerwaard heeft vestigingen in wijken en kleine kernen. In genoemd rapport van ProBiblio is de vestiging Heerhugowaard De Noord als voorbeeld genoemd. In de wijk Overdie in Alkmaar is een kleine vestiging die zich met haar diensten richt op kinderen tot 12 jaar. In Limmen is vorig jaar de vestiging in een school gehuisvest en zijn de diensten specifiek gericht op schoolkinderen en minder mobiele ouderen. In alle gevallen is een voorziening in een kleine kern of stadswijk méér dan een ruimte met wat boeken, een paar tijdschriften en kranten.

Twee mooie projecten die onlangs zijn uitgevoerd in Alkmaar illustreren dat:
In Oudorp is samen met de Stichting Historisch Oudorp een aantrekkelijk programma samengesteld onder de titel Kasteel Middelburg. Na zijn overwinning op de Westfriezen liet Floris V tussen 1282 en 1287 vijf dwangburchten bouwen waaronder kasteel Middelburg in Oudorp. Het is niet bekend hoe Middelburg er precies heeft uitgezien; wel is nauwkeurig bekend waar Middelburg heeft gestaan. In de maand april is Middelburg weer virtueel herbouwd en nieuw leven ingeblazen. Leerlingen van de basisscholen in Oudorp hebben onder leiding van Theo Schilder van Theater Stoepjee Floris V geholpen zijn kasteel weer te herbouwen en in de loop van een aantal workshops is kasteel Middelburg weer tot leven gekomen!
In de wijk Overdie heeft onlangs het project Lezen in de keuken plaatsgevonden: "Niets is leuker dan lezen, praten en schrijven over koken! Dat vinden de ouders van de ouderkamer van basisschool De Fontein in Overdie, in Alkmaar. En dan maakt het niet uit hoe ‘goed’ je Nederlands leest, praat of schrijft." Samen met Kern8 zijn twee workshops bedacht. Workshops waarin werd gelezen, geschreven, gesproken en gekookt.

Twee mooie projecten die niet alleen de belangrijke rol die de bibliotheek kan vervullen in een stadswijk duidelijk maken en op veel enthousiasme bij deelnemers heeft geleid, maar ook nog tot tastbare resultaten hebben geleid. De activiteiten in Oudorp hebben bijvoorbeeld een enthousiaste ambassadeur van de bibliotheek van nationale statuur opgeleverd:De recepten van Lezen in de keuken zijn gebundeld in een fraaie brochure. De eerste exemplaren van dit boekje zijn op 11 mei jl. uitgereikt aan betrokkenen bij het project en aan leerlingen van De Fontein. Deze leuke receptenbrochure is ook gratis verkrijgbaar op alle locaties van Bibliotheek Kennemerwaard. Een mooie mogelijkheid om deze lekkere recepten ook eens te proberen.

N.B. Beide projecten zijn mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Taqa Cultuurfonds.

Jan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten